Telia, Bredbandsbolaget, Com Hem, Bostream, Chello/UPC, Glocalnet, Tele2, Spray och Tiscali. Alla drog de igång erbjudanden inför skolstarten för att locka folk att skaffa bredband.

- Det här är en vanlig tid för kampanjer. Det beror på årstiden. Många vill sätta igång innan höstmörkret, säger Christer Eriksson, chef för bredbandstjänsterna på Com Hem.

Modemkvalitet spelar in
Det är främst startavgift och modem som företagen konkurrerar med. Ingen har sänkt månadspriset, men många erbjuder gratis startavgifter. Telia och Chello/UPC bjuder både på anslutning och modem. Det är också modempriset som varierar mest i de ordinarie prislistorna. Dyrast bland de nio bolag CS tittat på är Bredbandsbolaget och Bostream, som nyligen köptes av Bredbandsbolaget.

- Vi har inte sett över Bostreams ordinarie prislista och har därför ingen kommentar till de priserna. Det modem som Bredbandsbolaget har är relativt dyrt. Vi vill erbjuda det bästa tänkbara för att kunna erbjuda andra tjänster än snabbt internet, exempelvis telefoni. Startavgifterna inklusive och exklusive modem har sjunkit kraftigt och det ska erkännas att vi kanske måste justera vår ordinarie prislista, säger Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget.

I ett historiskt perspektiv är det särskilt startavgiften och modempriset som har sjunkit. Chello/UPCs startavgifter är omkring 200 kronor lägre än för tre år sedan. Månadskostnaden hos majoriteten har däremot gått upp något. Men det handlar i de flesta fall om mindre än 100 kronor.

- Man kan luras lite mer med modempriserna. Modemkostnaderna och installationsavgifterna har de flesta att spela med. Månadskostnaden är däremot den fasta intäkten, säger Daniel Sköld, sälj- och marknadschef på Tiscali.

Dubbla tendenser
Det sker snabba förändringar på marknaden. Tiscali och Glocalnet sålde för tre år sedan ingen internetaccess över huvud taget.

Samtidigt som nya aktörer kommer till slås andra företag ihop. Bredbandsbolaget köpte Bostream i början av augusti. Spray tog över Tiscali i slutet av augusti, en affär som dock ligger och väntar på godkännande från konkurrensverket. Förra året köpte Glocalnet privatkunderna från Telenordia och Utfors. Detta skapar fler kunder, men samtidigt sjunker marknadsandelarna för de flesta eftersom marknaden som helhet fortfarande växer starkt.

CS prenumeranter kan även läsa Sverker Brundins kommentar.

Fakta

Anslutning och modem kostar normalt hos Chello/UPC 495 kronor, Tiscali 1 190, Telia 1 300, Com Hem 1 547, Bredbandsbolaget 1 995 och hos Bostream 2 495 kronor.
Detta påverkar framför allt kostnaden för bredband det första året, sedan är det månadsavgifterna som är avgörande.