Frontyards halvårsresultat var inte bra. Vinsten stannar vid drygt en miljon kronor. Och försäljningen rasar från 60 miljoner kronor till 29 miljoner kronor.

Rörelseresultatet andra kvartalet backade från en vinst på drygt en miljon kronor till en förlust på två miljoner kronor.

I kassan finns det inte mycket att tala om och kassaflödet är negativt med 3,4 miljoner kronor.

Styrelsen vill ha ett bemyndigande av stämman om att genomföra emission utan företräde för aktieägarna av högst 9 miljoner aktier.

Och att aktiekapitalet sätts ned, från 14,9 miljoner till 1,49 miljoner kronor, och att en nyemission (med företrädesrätt) på 2,2 miljoner kronor genomförs.

Innehav av två aktier berättigar till teckning av tre nya aktier av samma serie. Teckningskursen är inte fastställd.

På så sätt ska affärsmöjligheter tillvaratas, expansion och stärkt balansräkning uppnås. Det sistnämnda får nog anses vara det viktigaste. Balansräkningen är snällt sagt luftig.

Försökte sparka vd:n
Frontyards första halvår år har ett drag av dokusåpa över sig.

I februari försökte en grupp aktieägare att sparka vd Stefan Hallin och David Keiller ur styrelsen. Bråket gällde en fordran som huvud-ägaren SCH hade på bolaget. Och SCH kontrolleras av Stefan Hallin.

En minoritet av ägarna har begärt att en särskild granskningsman utses. Granskningsresultatet ska offentliggöras senast på kommande stämma.

Vd Stefan Hallin skriver i sin rapport att negativa skriverier påverkat bolagets försäljning och resultat, och att granskningen medfört stora kostnader (fyra miljoner kronor).

Ordföranden hoppade av
Styrelseordförande Karl-Erik Rasmusson hoppade av med buller och bång efter ägarbråk. I ett kärnfullt pressmeddelande konstaterade han att en minoritet av ägarna vill tvinga ledningen och styrelsen att fokusera på frågor som inte bygger värde.

Frontyard har efter rapportperioden köpt skuldebrev och optioner i Impact Europé som kan ge en ägarandel på 13 procent. Impact verkar i samma bransch som Frontyard.

Negativ vinstmarginal
Frontyards affärsområde System, som är den väsentliga delen av bolaget, levererar system för digital kommunikation, främst videokonferens och AV-produkter. I England ökade försäljningen med närmare 60 procent. Vinstmarginalen vändes från sex procent till minus fyra procent.

Affärsområdet Smart Meeting är en tjänst för virtuella flerpartsmöten, video-, tele- och webbkonferenser. Området ökar omsättningen och ger hyggligt resultat.

Området Hemelektronik, som inte har någon försäljning att tala om, är nere för räkning.

Huvudägare är SCH Active Investment med 20 procent av kapitalet och 27 procent av rösterna. Royal Scandia Life Assurance äger nio procent av kapitalet och åtta procent av rösterna.