– Odell kommer sannolikt inte att nå det här målet. En tredjedel av myndigheterna har inte ens utsett någon ansvarig person för utveckling av e-förvaltning. Sex av tio myndigheter ännu inte en fastställd plan för e-förvaltningsarbetet. Det är mycket nedslående siffror, säger Fredrik Sand som gjort Handelskammarrapporten.

Det är andra året som Stockholms Handelskammare publicerar sitt e-förvaltningsindex. I rapporten mäts hur pass långt ett stort antal kommuner och myndigheter kommit när det gäller e-förvaltning och informationssäkerhet och e-service riktad till framför allt företag.

– Vid förra årets undersökning blev vi nästan chockade över hur dåligt läget var. I år är resultaten visserligen något bättre. Men Mats Odell och regeringen står fortfarande inför en mycket brant uppförsbacke om de vill uppnå målet att bli världsledande på e-förvaltning, säger Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare.

Bland de enskilt största bristerna pekar Handelskammaren speciellt på att väldigt många myndigheter fortfarande uppvisar stora brister när det gäller informationssäkerhet. 15 procent av de undersökta myndigheterna har ingen säkerhetspolicy överhuvudtaget. Under 30 procent av använder inte krypterad eller signerad e-post i sin externa kommunikation.

Dessutom är det forfarande under 20 procent av myndigheterna som stödjer elektronisk upphandling. Arbetet med e-id har i princip stått stilla sedan förra årets undersökning.

Myndigheterna är också dåliga på att tillgängliggöra sin offentlig data ur sina system. Elva myndigheter i undersökningen verkar inte ens följa regeringens egen förordning på området, enligt Handelskammaren.

Rapporten innehåller siffror som tyder på brister när det gäller förmågan att hänga med i den tekniska utvecklingen. Fyra av fem undersökta myndighetswebbsajter saknar mobil anpassning och mindre än hälften av myndigheterna använder någon typ av web 2.0-verktyg i sin kommunikation.

Inte ens de elva myndigheter som ingår i Mats Odells e-förvaltningsdelgation får fullt ut godkänt i Handelskammarens rapport. Ett par av myndigheterna som ingår i delegationen saknar själva en plan för e-förvaltningsfrågor, enligt Handelskammaren.

– Man kan fråga sig om regeringen verkligen har det starkaste laget i dag i e-förvaltningsdelegationen, säger Fredrik Sand.

Fakta

Här är myndigheterna som ingår i Mats Odell e-förvaltningsdelegation:

 • Skatteverket
 • Rikspolisstyrelsen
 • Lantmäteriet
 • Bolagsverket
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Tillväxtverket
 • Tullverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Kammarkollegiet
 • Riksarkivet

Delegations arbete leds av Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.