Det var den 14 september danska TDC, gamla Teledanmark, kom med ett bud på 70 kronor per aktie till samtliga aktieägare och innehavare av konvertibla skuldbrev i Song Networks.

Samma dag gick styrelsen för Song ut med information om att man rekommenderar erbjudandet.

Höjt budet
Men det var då det. Nu är situationen helt annorlunda. Detta efter att Tele2 under onsdagen höjt budet till 75 kronor per aktie.

Detta gör att styrelsen räknar med att offentliggöra ett uttalande kring Tele2-budet senast den 27 september, det vill säga måndag.

Tele2:s bud innebär att Song Networks värderas till 4,4 miljarder kronor.