På två platser i landet finns renodlade högskoleutbildningar inom området affärssystem: på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och på Högskolan i Halmstad, som båda har kandidatprogram på fyra år.

Men Johan Magnusson, ansvarig för Centrum för affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg, märker också ett ökat intresse för att väva in affärssystem i utbildningar som inte är it-program.

I Göteborg läser alla som går ekonomiprogrammet kurser i affärssystem, och i Lund och Umeå har det lyfts in som ett moment på programmen inom ekonomi och systemvetenskap.

– Ännu fler universitet är på gång att lyfta in kurser i affärssystem i sina program. De måste kunna erbjuda det som en naturlig del av utbildningen eftersom alla inom ekonomi och personal måste ha en relation till affärssystem i dag.

Centrum för affärssystem bildades för fyra år sedan som ett svar på att näringslivet efterfrågade ett större kunnande hos de nyexaminerade. Och kopplingen till industrin skapar anställningsbara studenter, hävdar Johan Magnusson.


Angeläget. ”För fem år sedan betalade vi leverantörerna för system och föreläsningar. Nu stöder de oss ekonomiskt”. säger Johan Magnusson på Centrum för affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg,

– Intresset har bara ökat. För fem år sedan betalade vi leverantörerna för system och föreläsningar. Nu stöder de oss ekonomiskt för att få vara med och göra sina produkter tillgängliga. Det visar hur viktigt de tycker det är.

På vissa kurser inom ekonomiutbildningarna har gästföreläsare från företagen varit väldigt tydliga med hur intressant studenternas kompetens är, enligt Johan Magnusson.

– Det händer att de säger att de skulle vilja anställa allihop. Det finns ett jättebehov av den här kompetensen.

Fakta

  • Flera universitet och högskolor har anslutit sig till Centrum för affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg och i dag har åtta direkt uppkoppling.
  • Här har de möjlighet att köra nio system: Agresso, Jeeves, SAP, Microsoft Dynamics, Garp, Hogia, Business Objects, Targit och Qlikview.
  • Centret stöttar med den tekniska infrastrukturen och med pedagogiken, bland annat med labbar där systemen kan testas med olika data.