Felet upptäcktes tidigt på morgonen sedan datorer och övervakningssystem hade slutat fungera. Bland de drabbade delarna av sjukhuset finns några av de allra mest kritiska: Akutkliniken, intensivvårdskliniken och till och med en avdelning för hjärtpatienter i en annan byggnad. Även operationsavdelningen ska ha utsatts för stora störningar.

Felet ska ha berott på en felkopplad nätverkskabel som orsakade överbelastning på sjukhusets nätverk.

Förutom övervakningssystem, som används för att hålla koll på svårt sjuka patienters hälsotillstånd, slutade även vanliga datorer att fungera. Det innebar att sjukjournaler inte gick att nå, vilket även det medför stora risker för patientsäkerheten.

Störningen var tillräckligt allvarlig för att sjukhusets ledning skulle aktivera vad som beskrivs som en katastrofplan.

”Ambulanser fick omdirigeras, även för mottagande av högprioriterade patienter, vilket normalt aldrig ska göras”, skriver Ingrid Mattiasson, chefsläkare på sjukhuset i sin rapport.

Efter fyra timmar började systemen fungera, men bröt snart ihop igen. Inte förrän vid 14-tiden på eftermiddagen, sju timmar efter att det upptäckts, var felet helt åtgärdat.

Händelsen inträffade den 30 juli 2009 men en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen inkom helt nyligen.