Efter att drygt 8 000 namn samlats in i protest mot Post- och telestyrelsens beslut, backar nu myndigheten. I stället för att kräva en förprövning av domännamn går nu PTS på samma spår som Stiftelsen för internetinfrastruktur, som har hand om se-domänen, som i stället förordat en efterhandsprövning.

”Arbetet med .SE:s hantering av ordet "bank" kommer dock att fortsätta. Tillsynen kommer att bedrivas genom dialog med .SE och Finansinspektionen, för att hitta en lösning för starkare prövning i efterhand av bankrelaterade domännamnsansökningar” skriver PTS i ett pressmeddelande.

Stiftelsens vd Danny Aerts är nöjd med att PTS nu talar om efterprövning. Stiftelsen hade förberett sitt svar till PTS och hade för avsikt att lämna det på onsdag.

– Men nu behöver vi inte det, konstaterar han.

Enligt Christoffer Karsberg, enhetschef för PTS nätsäkerhetsavdelning, har myndigheten tagit intryck av den debatt som blommat upp.

– Jag har den inställningen att när det finns en debatt kring ett beslut så ska vi ha stora öron och lyssna på argumenten. Men vi har också analyserat beslutet löpande och tittat på vad olika intressenter framfört, säger han.

– Det vi framför allt vill se till är att bank inte används på ett vilseledande sätt i domännamn.

PTS beslut möttes direkt av massiv kritik från flera håll. Ciscos internetexpert Patrik Fältström gick snabbt ut och kallade det för myndighetens ”märkligaste hittills”.

Även Stockholms Handelskammare motsatte sig förslaget. Fredrik Sand, ansvarig för it-frågor, beskrev förslaget som ”onödig och oproportionerlig åtgärd som dessutom ska genomföras av fel organisationer”.

Förhandsgranskning strider mot grundprincipen som gäller för svenska domäner. Sedan flera år tillbaka gäller istället en först till kvarn-regel som innebär att vem som helst kan registrera en domän. Om någon hävdar att registreringen till exempel inkräktar på ett varumärke ska det avgöras i efterhand.