Att bara blockera olika sajter för att hindra medarbetarna att surfa dit är en dålig idé anser Richard Gatarski, föreläsare och rådgivare, Weconverse.

– Det var likadant när telefonen kom att den inte skulle få användas privat under arbetstid. Men det tycker vi är hål i huvudet i dag, säger han.

Han pekar på att det kan vara en fördel för arbetsgivaren att bankärenden klaras av utan att den anställde behöver ge sig ut på stan. I och med att gränserna mellan arbete och fritid också suddas ut kan en stund vid Facebook på jobbet mycket väl kompenseras av en stunds arbetande hemifrån på kvällen.

– Problemet är att ledningen ofta överlåter de här frågorna it-avdelningen tar hand om och då blir det säkerhetsproblem av det. I stället ska ledningen ta tag i det och se vilket värde det har för organisationen.

Richard Gatarski efterlyser ett bra klimat i organisationen där ledning och it-avdelning samarbetar och där medarbetarna får information om vad som gäller. I större organisationer där trafiken övervakas bör it-avdelningen prata med ledningen om det visar sig att det finns sajter som stjäl kapacitet i stället för att bara blockera dem anser han.

– Då ska man ha en diskussion om det. Det kanske finns skäl att köpa mer kapacitet i så fall. Eller så kan man informera medarbetarna att de ska undvika den sajten, säger han.

Som exempel lyfter han fram Volvos projekt för att få de anställda att mejla bättre. Att fundera på hur många som verkligen ska ha mejlet och så vidare.

– Det har lett till enorma effektiviseringsvinster. Så det handlar om bättre dialog och bättre insikt från företagsledningen.