Det har gått två år sedan IBM introducerade den första versionen av Lotus Connections men det är först nu som produkten börjat få genomslag utanför IBMs närmaste krets. I version 2.5 finns flera funktioner som många under de senaste åren blivit hemmastadda med i sina sociala kontakter på nätet.

– Här uppdaterar jag min status och anger att jag sitter hos Computer Sweden, alltså ungefär som man brukar göra på Facebook eller Twitter, säger Therese Sinter, Sogetis informations- och marknadschef, som tillsammans med Damra Muminovic visar hur Sogeti använder Lotus Connections.

Sogeti hör till pionjärerna på IBMs produkt som man började titta på för ett och ett halvt år sedan efter en global brainstormingsession med mål att hitta en ny samverkansplattform.

– Plattformen sticker ut från mängden genom sin styrka kring socialt nätverkande och funktioner som sätter medarbetaren i centrum i stället för dokument eller projekt säger Therese Sinter.

Sedan i somras har Sogeti kört betaversionen av Lotus Connections 2.5 och ska nu i oktober göra produkten tillgänglig för alla de drygt 20 000 anställda som företaget har i 14 länder.

Företaget har anpassat Lotus Connections till en egen plattform som man kallar Teampark och talar om ett paradigmskifte i hur man jobbar.

– Nu kan vi jobba ännu effektivare med kunskapsdelning, kommunikation och projektarbete där vi använder communities med wikis och bloggar utan att behöva skicka en massa e-post, säger Damra Muminovic, som leder arbetet med utrullning av Teampark i Sverige.

I Teamparkprojektet är sedan några veckor 400 användare inkopplade och Sogeti är redan uppe i ett hundratal communities, lika många bloggar samt ett 50-tal wikis.

– Redan i dag ser vi nyttan av att flera kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. Det kommer att bli ett oerhört kraftfullt verktyg när alla anställda snart kan delta och göra sin kunskap tillgänglig för andra, säger Damra Muminovic.

Sogeti är sedan länge partner till Microsoft och trogna användare av Sharepoint, en plattform som man inte kommer att överge trots satsningen på Lotus Connections.

– Sharepoint kommer vi att behöva för att dela dokument med våra externa kontakter medan Teampark bara kommer att användas inom vårt eget nätverk, säger Therese Sinter.

Det jobb som nu återstår för Teamparks projektledning är att få med sig alla medarbetare.

– Det är en utmaning att förklara alla de fördelar som vi ser med det nya arbetssättet och hur våra anställda bäst drar nytta av att jobba med wikis och bloggar i stället för e-post och telefonsamtal, säger Therese Sinter.

– Till det kommer jobbet med att strukturera informationen där man får kopplingar mellan den statiska information som finns på intranätet och den nya modell där alla deltar mer aktivt i informationsflödet, säger Damra Muminovic.

Fakta

IBMs samarbetsplattform är nu uppe i version 2.5 med stöd för mikrobloggar (typ Twitter), wikis och fildelning.
Dessutom går produkten att använda både på Nokias S60-plattform och Apples Iphone.
Sedan tidigare finns även Lotus Live Connections i form av en molntjänst.
Enlight IBM har Lotus Connections i dag två miljoner användare.