Det nya avtalet mellan det amerikanska handelsdepartementet och Icann, innebär att organisationen blir mer oberoende och mindre styrd av USA. Kritiker har länge ifrågasatt att en enda regering ska ha makt över en organisation med en så central roll i arbetet med att styra över domännamnssystemet på nätet.

– Jag välkomnar den amerikanska regeringens beslut att förändra Icanns centrala roll i styret av internet till 2000-talets globaliserade värld, säger Viviane Reding i ett uttalande.

Avtalet som gällt hittills ersätts av vad som kallas en bekräftelse av organisationens åtaganden som i korthet innebär att Icann inte svarar inför USA i samma utsträckning som tidigare. I stället ska en kommitté med flera regeringar representerade få större ansvar för översynen. Viviane Reding lovar att EU ska ta en aktiv roll i kommittén som kallas Governmental Advisory Committee, GAC.

GAC ska fungera som rådgivare åt Icanns styrelse och bidra i utvärderingen av organisationens beslut och verksamhet.

Med de nya reglerna blir Icann mer oberoende, men kan också hållas ansvarigt mer än tidigare. Åtminstone på pappret, säger Viviane Reding.

– Låt oss nu jobba tillsammans för att säkerställa att det också fungerar i praktiken.

Icann skapades 1998, då med stöd från den amerikanska regeringen. Sedan dess har avtalen mellan regeringen och organisationen skrivits om flera gånger. Det senaste tillägget upphörde att gälla nu i veckan och förhoppningarna på att öka Icanns oberoende har varit stort.

Men Icann har även varit inblandat i kontroverser där organisationen enligt vissa tagit för litet hänsyn till andras åsikter.

Ett exempel på en sådan konflikt inträffade i juni 2008. Då beslutade Icanns styrelse att tillåta ett obegränsat antal toppdomäner, som till exempel food för matrelaterade domännamn. Snart kom protester från näringslivet, eftersom många företag skulle tvingas registrera enorma mängder domännamn för att skydda sina varumärken.

Förra veckan uppmanade en kommitté i den amerikanska kongressen Icann att bromsa planerna tills problemen är lösta.