Vi har inte bara sett en explosion i utbudet inom telekom – och prissänkningar på tre fjärdedelar. Näringslivet som helhet har ökat sin produktivitet och konsumenterna har fått mer makt.

Före sommaren röstade Europaparlamentet ned det så kallade telekompaketet. Under hösten kommer – lett av det svenska ordförandeskapet – en förlikningsprocess.

Dess syfte är att nå ett beslut genom kompromisser. Huvuddelen av telekompaketet handlar om att hela Europa ska göra det Norden redan har gjort. Den europeiska telekommarknaden ska präglas av konkurrens och valfrihet för konsumenten.

Men för att fatta beslut om ett sådant paket finns ett behov av vidare beslut om avregleringar. Då måste man veta hur verkligheten ser ut.

På den punkten brukar samarbetsorganisationen OECD förse västvärlden med den mest tillförlitliga och etablerade informationen. Ska man jämföra tillväxt, sysselsättning, priser eller andra nyckeltal mellan de 30 västliga industriländerna är OECD den självklara källan.

Nyligen presenterade OECD en studie av telekommarknader och priser i OECD-länderna, OECD Communications Outlook 2009.

Slutsatsen var att de lägsta kostnaderna för mobila telefonsamtal finns i Finland, Nederländerna och Sverige. Så långt högst sannolikt.

Men sedan säger de att de högsta priserna finns i Kanada, Spanien – och USA.

Om USA skulle ha bland de högsta priserna betyder det antingen att deras marknad inte är särskilt fri eller att en fri marknad inte ger låga priser.

I synnerhet den sista tolkningen, som vissa aktörer gärna skulle göra till sin, talar emot förändringar som telekompaketet.

Sanningen är dock att OECD har begått ett stort misstag, vilket gör underlaget oanvändbart.

I USA är, enligt studier av bland andra Merrill Lynch, kostnaden per minut för ett mobilsamtal tvärtom lägst bland alla de 30 OECD-länderna.

Hur kom OECD fram till motsatsen? Jo, OECD har satt ihop vad de anser är en typisk mängd telefonsamtal och jämfört dem. Men den genomsnittliga konsumenten i USA ringer i sin mobil mer än tre gånger det OECD kallar ”hög användning”. De har jämfört äpplen med päron.

På sidan 275 har OECD en liten reservation om att deras ”typiska” fall inte nödvändigtvis stämmer för alla länder.

Men om det leder till att hela slutsatsen i studien inte visar en korrekt bild av verkligheten borde de ha gjort om det typiska fallet så att det är typiskt för de länder som jämförs.

I en av våra viktiga välståndsfrågor har OECD bidragit med felaktig information om verkligheten. Ledningen bör ta vara på OECDs goda anseende och dra tillbaka studien.

Fakta kvarstår: Europa behöver friare telekommarknader, också för att konsumenterna ska få lägre priser.


Johnny Munkhammar forskningschef, European Enterprise Institute