Att det finns en stor osäkerhet kring sociala medier på många företag märker Oscar Berg, konsult och expert på webben 2.0 på Acando.

– Det handlar inte om att man måste kasta sig in och använda alla tjänster och verktyg som finns. Däremot är det bra att hålla koll på det och prata med kolleger som kanske är mer insatta.

De sociala medierna är inget man kan ignorera, enligt Oscar Berg.

– Det är ingen fluga. Visst kan man förstå att det är svårt att hänga med, men det finns stora risker om man inte gör det. Bästa sättet att hålla koll är att själv prova sig fram så att man kan förstå och hantera möjligheter och risker.

En del företag är mest inne på värdet av att använda sociala medier externt, för marknadsföring och försäljning.

Andra ser även en intern användning för att skapa en effektivare kommunikation. Däremot tänker få på hur man kan förena de två delarna, konstaterar han.

– Det är lite antingen eller. Få har riktigt sett hur man kan förena de här delarna. Jag har själv inte koll på alla som arbetar här på Acando och ibland händer det att jag har kolleger som arbetar med samma typ av uppdrag för andra kunder och som jag kunde ha nytta av att ha ett utbyte med.

– Om man kunde skapa former där det går att se vad andra gör och sedan gifta ihop det med att se även vad kunder och partner gör – det ser jag som den stora möjligheten för företag när det gäller användning av sociala medier, säger Oscar Berg.