Strax under tio procent av företagen lägger redan i dag mycket pengar, en miljon dollar per år eller mer, på att bygga in användningen av webben 2.0-verktyg. Den största delen av pengarna går till konsulttjänster.

De flesta företag saknar en policy för wikier, bloggar och Twitteranvändning – men nästan alla har en detaljerad policy för e-post.

Över 70 procent av de tillfrågade medarbetarna i företagen tycker att det är lättare att hitta den kunskap som söks på webben än internt.

Källa: Intresseorganisationen AIIM