Råttor har mycket bra luktsinne och kan ta sig in överallt. De kan tränas att assistera räddningspersonal att leta efter överlevande vid katastrofer och jordbävningar. Forskare vid University of Florida har lyckats identifiera och mäta neurologiska signaler från råttor som hittar en doft de letar efter.

Projektet, som finansieras av Pentagon, går ut på att råttorna tränas att leta efter vissa dofter. De har elektroder inopererade i hjärnan och när de hittar något som luktar som det de tränats att leta efter, exempelvis en människa, så skickas en signal från råttans hjärna via en radiosändare som spänns fast på råttans rygg.

Forskarteamet hoppas på att ha ett fungerande system inom nio månader, rapporterar New Scientist.