Rapporten kommer från amerikanska Brown University. Västeuropa ligger generellt långt efter Nordamerika, men på ungefär samma nivå som Asien. Centralamerika och Afrika ligger klart sämst till. I jämförelse med andra västeuropeiska länder hamnar Sverige på en sjunde plats, efter Tyskland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna och Danmark.

Bäst e-förvaltning i världen har Taiwan, följt av USA, Monaco, Australien och Tyskland.

Långsam utveckling
Takten för den svenska 24-timmarsmyndigheten har kritiserats av bland andra Eva Fernvall, ordförande i 24-timmardelegationen, för att gå för långsamt. Senast i mitten av september sade dock biträdande finansministern Gunnar Lund i CS att vi ligger väldigt bra till i jämförelse med andra länder, "det visar rapport efter rapport".

I Brown Universitys rapport är dock läget ett annat. I denna har 1 935 myndighetssajter från 198 olika länder studerats. Fokus har varit statlig förvaltning. Rapporten konstaterar att den långsamma utvecklingen inte är unik för Sverige, utan även gäller globalt. Framsteg har ändå gjorts det senaste året.

Norge föregångare
Nordamerika är den region som har flest onlinetjänster. Därefter följer Stilla havsöarna, Asien, Västeuropa och Mellanöstern. Klart sämst är Ryssland/Centralasien, Afrika och Östeuropa.

Norge framhålls som föregångare vad gäller sms-tjänster. Taiwan får beröm för tjänster anpassade för handdatorer. Sverige lyfts fram för att vissa sajter tillhandahåller uppläst information om innehållet på sidorna.

Vissa länder har svårt att finansiera sina e-tjänster. Fyra procent av länderna förlitar sig på reklam. 1,3 procent av sajterna har också tjänster som användarna måste betala för att använda.