Undersökningen, som har genomförts av ett oberoende undersökningsföretag genom intervjuer av 840 IT-chefer i Europa, Mellanöstern och Afrika, visar att 55 procent av de tillfrågade företagen nu överväger att införa identifieringssystem baserade på skanning av regnbågshinnan och registrering av fingeravtryck.

– Vi har testat biometrisk identifiering för våra anställdas inloggningsrutiner till IT-systemen under mer än ett år, säger Lars Johansson IT-chef på Kriminalvårdsverket i ett pressmeddelande. Men vi är inte helt nöjda. Vi behöver ett system som fungerar varje gång till 100 procent och vi har inte hittat något sådant system idag. Men det är ett högt prioriterat område för oss.

Hitachis undersökning visar även att 68 procent av företagen anser att användning av biometrisk identifieringsteknik är en befogad säkerhetsåtgärd medan 39 procent förutser ett motstånd bland anställda och kunder.
– Det verkar som om attityderna till användning av biometriska tekniker snabbt förändras i takt med att den blir vanligare, säger Curt Ingedahl, vd vid Hitachi Data Systems i Sverige, i en kommentar till undersökningen.

Oro för tekniska fel och luckor i datasäkerheten medför att de flesta installationerna kommer att försenas till dess nya IT-system har utvecklats för att förhindra dessa risker. Runt hälften av de tillfrågade pekade på risken för stöld av personers elektroniska identitet som ett bekymmer för organisationer som planerar införa tekniken. Nästan lika många pekar även på att enkla tekniska fel skulle kunna innebära att behöriga personer stängs ute som ett potentiellt problem.

Ett av de största hindren för snabbt införande av biometritekniken är att kunna garantera att biometridata lagras på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som systemen skall fortsatt fungera korrekt i händelse av att någon del av IT-nätverket går ner. 37 procent ser ett ”storebrorscenario” med missbruk av den biometriska informationen som troligt, både bland företag och myndigheter.