Årets motionsflod är fylld med 3 814 förslag från riksdagens ledamöter. CS tog en djupdykning i floden och fiskade upp 70 motioner med koppling till it.

Regeringspartiernas ledamöter har lämnat in något fler än oppositionens, 41 mot de rödgrönas 29. Flitigast är moderaterna i allmänhet och Eliza Roszkowska Öberg i synnerhet, av 30 it-relaterade M-motioner står ”årets it-politiker” för 11.

Moderaterna föreslår bland annat ökad användning av e-faktura, bättre it i äldreomsorgen, vården, skolan och kulturen. Två motioner förespråkar skatteavdrag för hushållsnära it-tjänster och ledamoten Staffan Anger föreslår att det tillsätts en it-haverikommission som granskar kraschade it-projekt i offentlig sektor.

Socialdemokraternas ledamöter har lagt fram 19 it-motioner. It i skolan och vården står högt i kurs också hos S, som även vill se satsningar på grön it och minskat resande med videokonferenser och virtuella möten. Närmast S-hjärtat, sett till antalet motioner, ligger dock ökad bredbandsutbyggnad och bättre tillgång till internet och telefoni i glesbygden.

En annan motion, från Luciano Astudillo, föreslår ett nationellt framtidsprogram för att utveckla dataspelsbranschens potential.

Från Miljöpartiet kommer nio it-motioner, varav sex med Lage Rahm som huvudförfattare. MP-folket vill bland annat att myndigheterna ska använda fri mjukvara och öppna standarder, att Ipred-lagen rivs upp, att mobiltelefoner måste kunna köpas olåsta och att ”söktjänster på internet legaliseras”.

Någon motion om grön it har de gröna inte lämnat, men minskat resande med hjälp av videokonferenser tas upp.

Av Folkpartiets sex motioner kommer tre från Birgitta Ohlsson, alla om integritetsfrågor. Bland annat vill hon se en reglering av användningen av rfid-taggar.

De övriga tre kommer från Camilla Lindberg, som även i år vill subventionera it-företagens energikostnader.

Riksdagsledamöterna från KD har lämnat tre it-motioner. KDs Ingemar Vänerlöv vill se en digitalisering av SMHIs hela observationsmaterial och partikollegan Yvonne Andersson vill se till att konsumenter som kollektivansuts till kabel-tv-nät har alternativa tv-utbud att välja på.

Centerns två motioner förespråkar bättre mobiltäckning i landsbygden och fri tillgång till myndigheternas geodata.

Den enda it-motionen från V föreslår en utredning med syfte att inrätta digitala bibliotek som ger fri tillgång till musik och film på nätet.

Fakta

Alliansen
M: 30
Fp: 6
Kd: 3
C: 2

Rödgröna
S: 19
Mp: 9
V: 1

CS har valt att enbart granska enfrågemotioner, i vår sammanställning finns alltså inte oppositionspartiernas skuggbudgetar med.