Den 10 februari 2006 är ett historiskt datum för danska fildelningsmotståndare. Den danska högsta domstolen ger antipiratgruppen i Danmark rätten att tvinga en internetleverantör att stänga en uppkoppling där det kan bevisas att det pågår fildelning. Domen är prejudicerande och ger den danska antipiratgruppen stora civilrättsliga befogenheter.

- Det är ett genombrott för arbetet med att komma åt olaglig fildelning. Lagen kommer att göra det mycket lättare för oss att skydda upphovsrättskyddat material och vi kommer att utöka vårt arbete med att komma åt den olagliga fildelningen, säger Jakob Plesner, advokat på den danska antipiratgruppen.

Antipiratbyrån i Sverige har inte lika tungt stöd i lagstiftningen. Här måste fildelningen först anmälas till polisen som sedan inleder en undersökning. Sverige har hittills valt att inte tolka det så kallade infosoc-direktivet, vars syfte är att harmonisera den digitala upphovsrättslagstiftningen i Europa, så bokstavligt som Danmark gör. Att beordra teleoperatörerna att stänga en uppkoppling har uppfattats som för radikalt.

- Det blir för känsligt om man tvingar leverantörerna att stänga en uppkoppling i någons hem eller på ett företag där det pågår annan internettrafik. Det är en proportionerlig fråga och jag kan tänka mig att det kommer att bli många diskussioner om det i Danmark, säger Daniel Westman, doktorand i it-rätt på Stockholms Universitet

Men Sverige kan vara på väg att överge den snällare tolkningen redan i år. Just nu ses den digitala upphovsrättslagstiftningen över på justitiedepartementet. Översynen ingår i arbetet med att se över hela EUs immateriella lagstiftning enligt sanktionsdirektivet, vilket ska harmonisera lagstiftningen kring patent, varumärken och upphovsrätt mellan medlemsländerna.

- Det är inte uteslutet att lagstiftningen ändras. Vi arbetar med frågan men det tar tid eftersom hela området ses över. Mer kan jag inte säga, säger Stefan Johansson, ansvarig utredare på Justitiedepartementet.

Antipiratgruppens advokat, Jakob Plesner, tror dock att Sverige kommer att välja samma väg som Danmark för att få stopp på den olagliga fildelningen som ökar i takt med bredbandsutbyggnaden.
- Även Sverige måste följa de principer som EU fastställt, säger Jakob Plesner.

Henrik Pontén på Antipiratbyrån i Sverige är kritisk till hur Sverige tolkar infosoc-direktivet. Han menar att operatörerna måste ta ett större ansvar i jakten på olaglig fildelning.

- Vår uppfattning är att Sverige inte genomfört infosoc-direktivet som det var tänkt. Meningen var att skydda upphovsskyddat material i den digitala världen. Direktivet gällde också internetoperatörerna som måste ta ett större ansvar för att upphovsrättskyddat material inte sprids. Särskilt eftersom det finns undersökningar som visar att en stor del av internettrafiken består av fildelning som operatörerna tjänar pengar på, säger Henrik Pontén.

- Både vi och lagrådet kritiserade regeringens tolkning av direktivet eftersom den möjlighet som nu öppnar sig i Danmark inte gavs, fortsätter han.

Enligt fildelningsdebattören Oscar Svartz skulle en liknande lagstiftning leda till ett ramaskri och till att frågan politiserades ytterligare.
- Jag tror att folk skulle bli så förbannade och det skulle ge ordentlig skjuts åt Piratpartiet, säger Oscar Svartz.

Peder Rammel, vd på Bredbandsbolaget, säger att bolaget skulle följa lagen.
- Vad vi har reagerat på tidigare är att Antipiratbyrån är en civilorganisation. De kan inte bara säga åt oss att stänga anslutningar bara för att de säger att det pågår fildelning på en uppkoppling, säger Peder Rammel.

Justitiedepartementet uppger att de kommer att presentera ett förslag om hur en ny lagstiftning skulle kunna se ut senare i vår. Sedan är det upp till regering och riksdag att ta ställning i frågan.

Fakta

  • Den danska högsta domstolens dom från 10 februari baseras på EUs infosoc-direktiv som syftar till att harmonisera lagstiftningen kring upphovsrättsskyddat material mellan medle• msländerna.

  • I Danmark blir det möjligt att tvinga en internetoperatör att stänga en förbindelse om det går att bevisa att det pågår olaglig fildelning där• .

  • Sveriges tolkning, 2001/29/EG presenterades för riksdagen i mars 2006. I regeringens motivation står det att "förslagen syftar till att värna upphovsrätten, framförallt i den digitala miljön".
  • Tolkningen har kritiserats för att inte ge internetoperatörerna tillräckligt ansvar för att stoppa den olagliga fildelningen.
  • En ny översyn av lagen pågår enligt EUs sanktionsdirektiv som ser över patent-, varumärkes- och upphovsrätten i Europa.