Den amerikanska kommunikationsmyndigheten Federal Communications Commission, FCC, har påbörjat en utredning mot Google Voice. Google Voice en webbaserad rösttjänst som är tänkt att erbjuda användarna ett universellt telefonnummer.

Än så länge är Google Voice endast i teststadiet med ett begränsat antal användare. Google Voice gör det möjligt att knyta ett och samma nummer till en mängd olika telefoner såsom mobiltelefoner eller fasta telefonnummer.

Efter klagomål från den amerikanska teleoperatören AT&T har FCC nu inlett en utredning av Google Voice. Enligt TT&T har Google systematiskt börjat blockera telefonsamtal till nummer som har högre samtalskostnader än lokalsamtal.

- Flera pressrapporter antyder att Google blockerar samtal för användare som vill ringa till telefonnummer på avlägsna orter där samtalstaxan är högre än normalt. Genom att stoppa dessa samtal kan Google minska sina kostnader, ett förfarande som är förbjudet enligt FCC, uppger TT&Ts vicepresident, Robert Quinn, i ett brev till FCC.

FCC skickade ett brev till Google i fredags där det ber företaget avslöja hur många användare som testar tjänsten, hur samtalen är dirigerade och om Google blockerar samtal till vissa operatörer.

Enligt Richard Whitt på Google så anledningen till samtalsblockeringen mycket enkel.

- Vissa teleoperatörer tar ut ovanligt höga avgifter och samarbetar med bland annat sextjänster och konferenstjänster för att driva upp trafiken. Google Voice är gratis och vi har inte råd att erbjuda tjänsten gratis om vi måste betala dessa löjligt höga avgifter, skriver Richard Whitt i ett blogginlägg.

IDG News