Tidigare har liknande saker hänt i bland annat Tyskland, USA och Japan. Anledningen misstänks vara att vi är ständigt uppkopplade. Snacka om killer application …

Många medelålders män tar livet av sig, mitt i karriären och i skarven mellan generationerna före och efter nätet och mobiltelefon. Stressen har alltid funnits, men visst är skillnaden mellan före och efter påtaglig. De äldre vet, de yngre vet inte, hur det känns att leva utan mobil och utanför nätet.

Före: en direktör ringer på udda tider hem till sina underordnade. De förväntas alltid vara på alerten. Men så fort de lämnar kontoret eller hemmet är de utanför direktörens räckhåll.

Efter: Dagens chefer och underordnade sitter dygnet runt under en elektronisk glaskupa, på gott och ont. Tekniken och dess inbyggda kontrollsystem, är allestädes närvarande.

Det kan föda frustrationer men även en känsla av oövervinnerlighet. ”Jag kan styra min tillvaro, jag har full koll på läget, jag är bättre än andra.” På vetenskapsengelska heter det illusion of superiority. De främsta forskningsobjekten är bilförare och narkomaner.

Det visar sig att 70 procent av trafikolyckorna orsakas av förarens distraktion, föranledd av denna übermensch-känsla.

Safer, Chalmers Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, organiserade häromveckan världens första internationella konferens om tankspriddhet och ouppmärksamhet. Jo, det låter bättre på engelska: distraction and unattention.

Centret tar fram nya säkerhetssystem för att minimera skador och olyckor i trafiken. Forskningen visar att vi inte ens förstår hur distraherade och splittrade vi är.

Det gäller inte bara trafiken. Ouppmärksamheten är ett växande problem i världen i takt med att distraktionen ökar i alla arbetsmiljöer. Kommunikationskanaler, sociala medier, varningssystem, allt konkurrerar om vår uppmärksamhet. Samtidigt slår den ekonomiska krisen sönder och samman arbetsorganisationerna. Inte konstigt att vi blir förvirrade, till och med förtvivlade.

Dock är de panikåtgärder som vidtagits av de franska företagen mot självmordsepidemin löjeväckande. Renault förbjöd sina chefer att e-posta anställda efter arbetstid. France Telecom har infört ett telefonnummer ”för medarbetare som går i självmordstankar”. Bara tanken på att ringa ett sådant nummer på min arbetsplats skulle göra mig ännu mera självmordsbenägen.

Hav hopp, trots allt.

Ungdomarnas förmåga att hantera flera apparater och aktiviteter samtidigt är ett välkänt fenomen och jag tror inte att någon av dem skulle ta livet av sig på grund av teknikstress.

Jag tvivlar på att alla dessa självmordsepidemier kan förklaras med en enkel teknokratisk modell.

Det finns viktigare saker här i livet – Goethes brevroman Den unge Werthers lidande är lika aktuell efter 235 år. Olycklig kärlek har varit och förblir förmodligen den dominerande självmordstriggaren för människor i alla yrken, tider och åldrar.

Ekonomiska krisers omänskliga följder kommer som en god tvåa.