Upphandlingen av it i offentlig sektor har fullständigt exploderat efter sommaren. Hos såväl centrala upphandlarna Kammarkollegiet och Kommentus som hos stora myndigheter och landsting förbereds enorma affärer.

Sammantaget är de större avtal som ska tecknas under hösten värda 21,8 miljarder kronor, visar en sammanställning som CS har gjort.

De mest värdefulla avtalen finns hos Kammarkollegiet, som upphandlar drift- och konsulttjänster till ett uppskattat värde av 18,5 miljarder kronor.

– Myndigheternas intresse är stort och volymerna av avrop på de befintliga ramavtalen är fortsatt höga. Lågkonjunkturen märks inte, tvärtom ser vi nästan lite mer avrop nu, säger Jan Schönbeck, chef för it-upphandlingar på Kammarkollegiet.

Det är dock inte Kammarkollegiets jätteupphandlingar som är höstens mest spännande. Den finns hos Sveriges Kommuner och Landstings dotterbolag SKL Kommentus, som i sin upphandling av it-produkter prövar ett nytt sätt att rangordna leverantörer.

I stället för att en rangordning slås fast i avtalen kommer den att vara flytande baserad på dagspris. På så vis hoppas man vinna två saker: dels att priserna pressas neråt av konkurrensen, dels att mindre leverantörer får en större chans att ta hem affärer.

– Normalt får den som rangordnas som fyra på listan ingenting. Vi hoppas att den nya modellen ger bättre konkurrens och större flexibilitet för den upphandlande myndigheten, säger Tommy Klingström, upphandlingskonsult på SKL Kommentus.

Kammarkollegiet följer försöket på SKL Kommentus med stort intresse.

– Vi har tittat på det där, men vi är inte mogna än. Det kräver bland annat ett bra systemstöd, som vi inte har ännu, säger Jan Schönbeck.

Han ser gärna att fler leverantörer får vara med och slåss om de offentliga it-pengarna.

– Vi beklagar att vi inte kan ansluta fler leverantörer. Få får kontrakt, men vi kan inte teckna avtal med hur många som helst. Det handlar om att hålla nere den administrativa bördan för de avropande myndigheterna.

Varken han eller Tommy Klingström kan se någon direkt orsak till att så många stora avtal nu ska tecknas samtidigt, det är mer en tillfällighet. Men tidpunkten mitt i en lågkonjunktur kan ur ett köparperspektiv ha både för- och nackdelar.

– Lågkonjunkturen borde rimligtvis leda till stor efterfrågan att lämna anbud från leverantörerna, offentlig sektor är ju rätt säkra pengar, säger Tommy Klingström.

– Samtidigt förtas lite av fördelen av att det är så många upphandlingar som sker samtidigt. Det är lite tråkigt att det blivit så, för det kan leda till sämre priser.

Upphandlare Typ av upphandling Avtalets längd Värde
Kammarkollegiet drifttjänster (helhetsdrift) 7 år (5+2) 7,84 miljarder
Kammarkollegiet drifttjänster (på plats-drift) 5 år (3+2) 3,33 miljarder
Kammarkollegiet drifttjänster (hosting) 5 år (3+2) 3,33 miljarder
Kammarkollegiet drifttjänster (användarnära funktioner) 5 år (3+2) 3,33 miljarder
Skatteverket it-konsulttjänster  4 år (2+1+1)
800 miljoner
Kommentus arbetsstationer, servrar, nätverk, program  4 år (2+2)
750 miljoner
Vägverket/Banverket/Transportstyrelsen/
Borlänge kommun
it-konsulttjänster  4 år (3+1)
500 miljoner
Västra Götalandsregionen pc-arbetsplatser  5 år (3+2)
400 miljoner
Region Skåne arbetsplatser, helpdesk  5 år (3+2)
400 miljoner
Kammarkollegiet managementkonsulter  1,5 år
360 miljoner
Kammarkollegiet uppdragskonsulttjänster inom it-området  4 år (2+2)
360 miljoner
Västra Götalandsregionen datakom/tele  3,5 (2+1,5)
300 miljoner
Skatteverket helpdesk/support  7 år (3+2+2)
140 miljoner