Spänningen är på topp hos de leverantörer som är med i förhandskvalificeringen till Skatteverket och Kronofogdens upphandling av helpdesk- och stödtjänster – en tjänst som Logica sköter i dag.

Enligt uppgifter till CS handlar det om stora pengar denna gång – 140 miljoner står på spel för hela affären. Snart är det dags för sållning inför en andra omgång.

– Det fungerar som så att man lämnar in en ansökan om att vara med i upphandlingen baserat på vissa krav som ställs på den anbudssökande, säger Jörgen Olrog, som handlägger upphandlingen på Skatteverkets och Kronofogdens gemensamma avdelning för verksamhetsstöd.

– Om fler än åtta ansöker väljer vi ut max åtta av dem som uppfyller skallkraven som får gå vidare till en andra omgång – är det färre än åtta får alla som klarar skall-kraven gå vidare.

Hur många som ansökt och hur många som får gå vidare är sekretessbelagt, men enligt uppgift till CS rör det sig om ungefär tio ansökningar som kommit in och bara ungefär hälften av dem går vidare i en andra omgång.

Upphandlingen löper på sju år, tre år med ytterligare två plus två års option.

Skatteverket har inte velat sätta någon prislapp på affären.

– Det är svårt att ha en uppfattning om eftersom den senaste upphandlingen gjordes 2005 och den nya upphandlingens omfattning är annorlunda än tidigare, säger Jörgen Olrog.

– Men det är en av de större upphandlingar vi håller på med. Så långt kan jag sträcka mig

Affären ska vara klar i vår och nu arbetar Skatteverket med att finslipa kravspecifikationerna till den andra omgången.