Kvart i tio på måndagskvällen gick någonting rejält snett i samband med underhållsarbete kring den svenska toppdomänen. Stiftelsen för internetinfrastruktur upptäckte snart att hela se-zonen hade drabbats och började direkt arbeta med en uppdatering.

Informationen som hade skickats ut rörde domännamnssystemet och gjorde att svenska domäner inte pekade mot rätt servrar. Mängder med webbplatser gick därmed inte att nå.

Nu ska Post- och telestyrelsen inleda en tillsyn av det inträffade.

– Vi tog kontakt med dem på tisdagsförmiddagen och berättade att vi kommer att inleda tillsyn och begära upplysningar om incidenten, säger Christoffer Karsberg, enhetschef på nätsäkerhetsavdelningen på PTS.

Inom några veckor ska stiftelsen ha svarat på frågor om hur underhållsarbetet kunde gå så fel och vad organisationen gjorde i det akuta läget – men framför allt hur det ska undvikas i framtiden.

– En viktig del är att man kan dra lärdom av en sådan här incident.

Vad säger du själv om att hela se-zonen slutar fungera?
– Jag vill inte föregripa deras redogörelse. Vi måste sätta oss ner, titta på den och analysera. Sen får vi se vad vi gör för bedömning, säger Christoffer Karsberg.

Någonting liknande har inte hänt på tio år, enligt Danny Aerts, vd på Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Tillsynsskrivelsen kommer troligtvis överlämnas till stiftelsen under onsdagen.

Hur många sajter som påverkades är svårt att säga, eftersom korrekt information fanns lagrad på vissa platser och fortsatte användas även efter att stiftelsen skickat ut de felaktiga uppdateringarna. Dessutom var många operatörer rappa med att lägga in korrigeringen, som kom natten mot tisdag.

Men i andra delar av världen kan felet ha dröjt kvar längre, enligt Olle Bodelius på Sitescanner, ett företag som övervakar webbplatsers tillgänglighet. En kund ringde honom och berättade att sajten inte gick att nå från utlandet, berättar han.

– I Sverige kände internetleverantörerna till problemet, men inte i utlandet. Där kan det finnas kvar i upp till två dygn, säger han.