Eastman Kodak kom över de tre patenten affären handlar om när kameratillverkaren köpte Wang Laboratories 1997. Dessa hade utvecklat en teknik för hur två delar av ett program ska kunna samverka med varandra. Detta är en central del i all objektorienterad programmering. Tekniken är så grundläggande att den går att spåra till tiden långt före den patenterades, i och med framtagandet av programmeringsspråket Simula på 1960-talet.

– Det här är en sådan situation när man bara skakar på huvudet och undrar hur det kan vara möjligt, säger Jonathan Eunice analytiker på Illuminata till IDG News.

Sun vinner troligen ändå
Svenska delen av den europeiska föreningen för en fri informationsinfrastruktur, FFII, håller med.
– Men vi ska komma ihåg att det här är USA, där allt trots allt är betydligt tokigare än i Europa. Samtidigt är det typiskt för mjukvarupatent, som ofta är otroligt breda, säger Christian Engström, vice ordförande på FFII.

Han tror dock att Sun så småningom kommer att vinna över Kodak.
– Det drabbar ju ingen fattig. Sun lyckas säkert upphäva patentet om några år, så brukar det bli för storföretagen. Men det kommer säkert kosta åtskilliga miljoner i rättegångskostnader, säger Christian Engström.

Microsoft klarar sig
Microsoft, HP och IBM kommer antagligen inte råka ut för några stämningshärvor med anledning av patenten. Anledningen är att de använder licenser på dem. Nu spekuleras det i om även Sun kommer att använda den strategin. Alternativet vore alltså att överklaga domen. Dan Ravicher på New Yorks allmänna patentbyrå säger till IDG News att domen i sådana här fall brukar vändas i hälften av fallen.

Ännu oklart om mjukvarupatent inom EU
Christan Engström på FFII anser att det är allvarligare för ett småföretag i samma situation.
– För de stora företagen är det mest en jobbig grej. Å andra sidan stämmer ingen ett litet företag, så länge de inte börjar tjäna pengar.

Samma situation komplicerade rättstvister om mjukvarupatent kan uppstå i Europa. Ett förslag har redan lagts fram för ministerrådet och eftersom experterna har godkänt det är det ganska troligt att det går igenom. Enligt Christian Engström kommer ett beslut antagligen under november.
– Troligen är dock inte de nya medlemsländerna, som Ungern och de baltiska staterna lika intresserade. De har nästan inga egna mjukvarupatent, så förslaget kanske ändå stoppas, säger han.

Europaparlamentet måste dock godkänna förslaget, vilket är mycket oklart om de kommer att göra. Så ännu lär det dröja innan liknande mål kommer upp i svenska domstolar.

Fakta

Socialdemokraterna och moderaterna i Sverige är för mjukvarupatent. Folkpartiet, vänsterpartiet och mijöpartiet har dock uttalat sig klart emot förslaget.