Ett 50-tal svenska stadsnät är redo att dra igång bredbands-tv inom de närmaste tolv månaderna. Men en förutsättning för att stadsnäten ska teckna avtal med tv-operatörerna är att de accepterar en deklaration, som Svenska Stadsnätsföreningens arbetsgrupp för tv tagit fram. Inom ett par år måste deklarationen vara genomförd.

– Det här är en utmaning för branschen, eftersom vi försöker avreglera hela tv-marknaden. Vi vill inte ha den gamla kabelmodellen, i stället vill vi ha en öppen plattform. Det är ett arbete som tar tid, men vi är noga med att ha med det här från början, säger Erik Dahlström, projektledare för alla projekt inom Svenska stadsnätsföreningen.

Enighet viktigt
Han tillägger att det är viktigt att stadsnäten, som nu, är enade och har en samlad syn för att de ska få som de vill.

I deklarationen kräver stadsnäten att tv:n ska levereras efter den öppna och operatörsoberoende modell som stadsnäten använder för övriga bredbandstjänster.

En viktig punkt är att set-up-boxarna, som den som vill se bredbands-tv måste ha, ska vara operatörsneutrala. Kabelbolagen har hittills låst in sina kunder med hjälp av sina set-up-boxar som är knutna till den specifika bolaget.

– I dag används boxarna för att låsa in kunder till leverantörer. Vill kunden ha en annan leverantör måste han eller hon köpa en ny box. Det är en faktor som hämmar kundernas möjligheter att välja, säger Erik Dahlström.

Öppna för små leverantörer
Stadsnäten vill dessutom att tv-leverantörerna ska skicka sina kanaler gemensamt, så att nätet inte belastas i onödan av att samma kanal skickas flera gånger av olika bolag.

Ett av stadsnätens mål är att öppna möjligheterna för små nischade tv-leverantörer att komma in på marknaden. Behöver de små leverantörerna varken egna nät eller boxar blir det betydligt enklare och billigare att dra igång en kanal.

– I dag finns ett 50-tal kanaler som är attraktiva och de olika bolagen har ungefär samma kanaler. Vi vill att utbudet ska bli mycket större. Man brukar prata om att det finns 6 000 kanaler i luften. Vi vill ge kunderna möjlighet att få vilken kanal som helst, säger Erik Dahlström.

Fakta

  • I slutet av oktober går stadsnäten ut med sin deklaration om bredbands-tv.
  • Deklarationen riktar sig till alla i tv-branschen, från kabelbolag till tillverkare av set-up-boxar.