Bara 32 procent av alla stora it-projekt som genomfördes i världen under förra året lyckades, enligt amerikanska Standish Groups senaste rapport. 24 procent misslyckades helt och 44 procent lyckades inte hålla tidsplan och budget men gick ändå i mål. Siffrorna förvånar inte expertisen.

– Så här har det sett ut i 40 år. Vi gör liknande studier och det finns många andra som också gör det - och alla studier visar samma resultat. Det är förskräckligt frustrerande, säger Torsten Cegrell, professor i industriell it vid KTH, på högskolans årliga seminarium om Enterprise Architecture.

Det finns gott om exempel. Torsten Cegrell lyfter fram PPMs fondsystem, som blev tre år försenat och därför missade hela börsuppgången. Ett exempel närmare i tid är Försäkringskassan.

– Varje gång en sådan här myndighet ska byta it-system bryter helvetet lös. Vi ser ingen riktig förbättring.

Men det är inte bara i offentlig sektor misstagen sker. Torsten Cegrells forskarteam har gått igenom över 200 svenska it-projekt de senaste 20 åren. Han säger att de som misslyckas alla gör samma misstag. Och vid samma tidpunkt - innan kontraktet är påskrivet.

– När ett kontrakt är skrivet kan jag avgöra om projektet går åt helvete eller inte.

Nyckeln ligger i specifikationen, som nästan alltid är för omfattande. 80 procent kan utan vidare skalas bort, enligt Torsten Cegrell. De viktigaste kraven finns ändå inte med. Verksamhetskraven. Projektet måste spegla verksamheten, men det är uppenbarligen för svårt.

– Varför gör man stora it-investeringar? Jo, för att uppnå något. Men det står nästan aldrig i specifikationen varför man gör investeringen.

Felet ligger på beställarsidan.

– Det är besvärande att se att beställarkompetensen är näst intill obefintlig. Det är därför man gör de här grodorna, säger Torsten Cegrell.

Vissa sektorer i industrin är ändå bättre än andra, säger han, exempelvis pappersindustrin. Men på andra håll ligger man fortfarande efter. Inte minst gäller det den offentliga sektorn.

– Nu håller man på att it-fiera de svenska landstingen och det är fruktansvärt att se hur man slänger miljarder och åter miljarder i sjön, säger Torsten Cegrell.

Fakta

Enterprise Architecture kan sägas vara en samlingsnamn för en rad modeller inom övergripande verksamhetsarkitektur. En sorts ritning som knyter samman it- och affärsprocesser mot affärsmål och strategier.

"Jag ser EA som ett sätt att modellera ihop verksamheten med det tekniska. Syftet är att få en korrekt och bra specifikation", säger Torsten Cegrell.