Visserligen har Sverige inte den högsta internetpenetrationen i Europa, där ligger både Nederländerna och Norge före oss.

I gengäld är vi de mest erfarna internetanvändarna enligt en stor undersökning som den internationella marknadsföringsorganisationen IAB genomfört.

Den visar att 70 procent av de svenska konsumenterna har haft tillgång till internet i 10 år eller mer mot 37 procent i Europa.

Kanske är det just den långvariga vanan vid internet som gör att svenskar också är lite mer försiktiga än andra europeer.

Enligt undersökningen använder vi antivirusprogram och brandväggar i högre grad än användarna i något annat land i undersökningen.

Vi är också bland de mest restriktiva när det gäller att lämna ut personlig information för att registrera sig på en sajt eller i sociala nätverk.

Svenska konsumenter är också piggare på att e-handla, 70 procent har köpt något på nätet jämfört med Europasnittet på 57 procent.

Och när det gäller bankaffärer ligger vi långt före – 81procent av de svenska konsumenterna använder internetbank mot 56 procent för Europa.

Undersökningen visar också att vi anser att internetreklamen är mindre störande än tv- och radioreklam och är mindre benägna att lämna sajter med mycket reklam än konsumenter i övriga Europa.

Samtidigt är vi mer skeptiska till den information som företagen lämnar på sina sajter och mer intresserade av synpunkter på bloggar, konversationer med vänner eller fristående sajter än konsumenter i andra europeiska länder.

Undersökningen omfattar 32 000 intervjuer i 16 länder.