Unibet kastade ändå ut Oracles applikationsserver Weblogic och satsade på Suns Glassfish. Oracles köp hade inte gått igenom och Unibet såg att de ändå skulle spara pengar på att använda öppen källkods-produkten.

– Weblogics licensmodell funkade inte med vår affärsmodell och vad vi ville göra med plattformen. Det var för dyrt helt enkelt, säger Andreas Söneby.

Unibet inledde migreringen i maj. I takt med att affären har dragit ut på tiden och att osäkerheten ökar har de blivit alltmer övertygade om att Glassfish bara blir ett kortare mellansteg mot en it-miljö helt utan applikationsservrar.

– Vi fortsätter på det öppna spåret, men vi slutar att använda applikationsservrar och kör på enklare som Jetty, Tomcat eller motsvarande.

Företaget hade förmodligen ändå inte använt Glassfish under många år, men köpet gör att de tvingas skynda på processen.

Andreas Söneby säger att köpet har fått dem att börja fundera på vad Oracle har för planer med öppen källkods-produkten. Han tror att Oracle kommer att börja ta betalt för Glassfish på ett eller annat sätt.

– Det är väl Oracles huvudsakliga strategi, säger han.

Hade Unibet stått inför valet i dag hade de sannolikt inte valt Glassfish. Troligt är att de i så fall redan då hade skippat applikationsservern.

För varje dag som köpet drar ut på tiden ökar osäkerheten. Unibet följer utvecklingen.

– Vi måste ha beredskap för att flytta från Glassfish om affärsmodellen ändras väsentligt och vi hamnar i en sits där vi måste betala licenser, eller om de rent av väljer att avsluta den. Vi kan inte köpa en osupporterad produkt, säger han.