Cisco, Nokia och Ericsson är några av de företag som har undertecknat ett gemensamt brev till den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC där de varnar för en strikt lagstiftning för neutrala nät.

Myndigheten ska den 22 oktober rösta om förslag som kan tvinga operatörer att behandla all trafik lika. Syftet är att hålla nätet öppet och jämlikt – att små spelare ska ha samma möjlighet att ta sig fram som jättarna.

I brevet varnar 44 företag för att lagstiftningen kan hindra utvecklingen på nätet.

”Vi anser att regeringens roll på internet ska vara att stödja investeringar, arbetstillfällen och ny teknik, speciellt om den gör det möjligt för fler amerikaner att koppla upp sig”, skriver bolagen och hävdar att sådana regler kan göra myndigheten till domare över vad som ska vara tillåtet på nätet.

Ciscos internetexpert Patrik Fältström betonar att han är för nätneutralitet i sig, men vänder sig mot just denna typ av reglering. Enligt honom måste operatörerna få möjlighet att till exempel prioritera rösttrafik framför filöverföringar när bandbredden är begränsad. Annars upplevs uppkopplingen bara som sämre.

– Det finns kända flaskhalsar och där vill nog slutanvändaren att operatören prioriterar trafiken.

I stället förespråkar han krav på att begränsningar, spärrar och prioritering av trafik ska göras helt öppet så att konsumenten själv kan ta ställning till vad som är rimligt. Ingen blockering eller strypning av trafiken ska få ske i det dolda.

– Transparens är det viktigaste, säger Patrik Fältström.

I Sverige har Post- och telestyrelsen fått i uppdrag att utreda begreppet öppenhet på nätet och näringsdepartementet har fått upp ögonen för nätneutralitetsfrågan.

Även i Norge har myndigheterna tagit sig an frågan. I februari satte den norska motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen upp tre principer för neutrala nät. (Se faktaruta.)

CS har sökt Ericsson för en kommentar.

Fakta

I Norge utfärdade motsvarigheten till Post- och telestyrelsen i februari riktlinjer för nätverksneutralitet:
1. Internetanvändare har rätt till en internetuppkoppling med en förbestämd kapacitet och kvalitet.
2. Internetanvändare har rätt till en internetanslutning som gör det möjligt för dem att:
a. Skicka och ta emot det innehåll de vill.
b. Använda de tjänster och program de vill.
c. Koppla den hårdvara och använda den mjukvara de vill så länge den inte skadar nätverket.
3. Internetanvändare har rätt till en internetuppkoppling som är fri från diskriminering på grund av val av applikation, tjänst eller innehåll, eller på grund av sändare eller mottagare.