Sedan ett år bossar Jan Zetterdahl över it-verksamheten för Stockholms läns landstings 43 000 anställda. Från SLL I t:s kontor har han en storslagen utsikt över Karolinska universitetssjukhuset i Solna och spårområdet omkring – en utsikt som förändras rejält de närmaste åren när spårområdet bebyggs och sjukhuset ersätts av ett nytt som ska stå klart 2015.

– Vi har funderat på att ha en webbkamera här så att vi kan dokumentera framväxten av det nya sjukhuset och den nya stadsdelen, säger Jan Zetterdahl förtjust.

– När det börjar närma sig om några år ska vi se till att att sjukhuset får en toppmodern infrastruktur.

Han är gillar förändring, konstaterar han själv.

– Jag är inte en förvaltare – då blir jag uttråkad.

Under hans första år som it-direktör har det också hänt en hel del.

– Vi har förändrat vår organisation och konsoliderar. Under 2008 lade vi en it-strategi med målet att spara 200 miljoner kronor per år som kan användas till annat – och vi har redan dragit ner kostnaderna med ungefär 50 miljoner kronor.


Tonar ner tekniken. "Jag gick datateknik på KTH men det är inte tekniken som intresserar mig, det är människor, verksamhet och ledningsfrågor", säger Jan Zetterdahl.

Det är inte första gången som landstinget satt sig i sinnet att få ordning på systemkaoset och it-organisationen. Men nu ska det verkligen bli av, hävdarJan Zetterdahl.

– Det finns många systemkramare runt om i vården. Reptricket den här gången är att vi har med oss Karolinska sjukhuset. Det är en stark maktfaktor med sina 14 000 anställda och har aldrig riktigt varit med på tåget tidigare.

Dessutom pekar han på att landstingsdirektören och politiker både på lokal och nationell nivå nu är med och drar åt samma håll.

– Det finns en tydlighet och en vilja till förändring som gör att vi lyckas nu, säger han.

Det första steget som tagits är en centralisering av landstingets it-organisation där det lokala it-folket från Karolinska och Danderyd förenat sig med den centrala it-staben. Till årsskiftet tillkommer it-avdelningen på Södersjukhuset.

Parallellt pågår en standardisering av it-systemen där tanken är att journalsystemet Take Care ska användas på alla sjukhus. Där har landstinget stött på patrull. I en dom nyligen slog länsrätten fast att beslutet om att använda Take Care även i primärvården bryter mot lagen om offentlig upphandling.

– Det beslutet har vi överklagat. Visst är det så att vi ska följa lagar och regler men innan det är avgjort måste vi hävda vår uppfattning.


Smart kort. Kortet som höjer säker- och smidigheten i SLLs system.

Han medger att en fällande dom skulle innebära ett bakslag för den strategi som landstinget följer.

– Om vi inte kan använda Take Care bromsas takten – och det vore olyckligt.

Dessutom är inte Take Care tänkt som en slutstation för landstinget.

– När vi får en modern infrastruktur på plats i nya Karolinska kommer vi att vilja ha modernare journalsystem. Take Care är bara ett steg på vägen.

Standardiseringen är ett viktigt sätt att få grepp om kostnaderna även om det innebär att vissa blir av med applikationer de vill ha.

– Visst, det innebär en försämring för en del – men det måste vägas mot kostnaderna. För en del områden kan det också krävas speciallösningar – men det är i undantagsfall.

En stor fördel med standardiseringen är att de anställda ska slippa logga in i flera system. Jan Zetterdahl visar upp ett kort som hänger i ett snöre runt hans hals.

– Alla är på väg att få ett sådant här kort för att logga in. Då får de automatiskt rätt behörighet. Det gör också att säkerheten höjs – vi hade ett haveri på Karolinska för något år sedan som blev Lex Maria-anmält. Det hade sin grund bland annat i vår splittrade infrastruktur. I den åtgärdsplan som Socialstyrelsen godkänt är standardisering av systemen en viktig punkt som vi är skyldiga att genomföra.

Det finns dessutom stora pengar att ta hem om administrationskostnaderna per pc minskar.

– Det finns 35 000 pc-arbetsplatser i landstinget. Om det går att spara en tusenlapp om året på var och en så handlar det om 35 miljoner i ett slag. Och det är egentligen inga konstigheter att klara. Vi siktar mot att spara 2 000 kronor per pc – totalt 70 miljoner kronor. Pengarna kan användas bättre i vården.

Huvudspåret i den nya it-strategin är att få koll på alla kostnader – att sätta en prislapp på it. Tyngdpunkten ligger på effektivisering.

– Tanken är att frigöra resurser med hjälp av it och det vi arbetar med nu är att försöka hitta dolda it-kostnader och få ordning på organisationen.

– Vi kan mycket väl spendera mer på it i framtiden – men då vet vi vad vi använder pengarna till.

Som exempel pekar han på att en inventering visade att det fanns 47 olika helpdeskfunktioner i landstinget.

– Alla gjorde inte allt och ingen hade dygnetrunt-service – men vår verksamhet är i gång dygnet runt. Nu slår vi samman alla 47 till en enda som är öppen dygnet runt – ett nummer att ringa även om man sedan kan kopplas vidare beroende på problemet.

Även datacentren är på tok för många.

– Vi har 30 datacentraler av varierande storlek i dag. Det ska ner till två, i Solna och i Huddinge.

Det tidigare fiaskot med jätteprojektet gemensam vårddokumentation, gvd, som lades ner 2007 efter att ha kostat 300 miljoner kronor, är ”avslutat och arkiverat” förklarar Jan Zetterdahl.

– Visst var det som ett slags vakuum, en baksmälla, efter att gvd avslutats, säger Jan Zetterdahl.

– Projektet blev alldeles för stort, ambitionerna var för höga och vi var för tidigt ute. Men allt var inte ett fiasko – delar av jobbet som gjordes och tankarna runt det använder vi oss av. Nu är fokuset nationellt i stället för att vi gör något enbart i Stockholm.

Nästa år är det dags för Stockholms läns landsting att ansluta sig till den nationella patientöversikten. Stockholm ska inte bara följa de nationella initiativen – utan också leda dem.

– Vi har formulerat en vision om att vi vill vara ett föredöme och ligga i täten – både nationellt och internationellt. Samtidigt gäller det självklart att inte köra över de mindre landstingen. Som Bamse säger – när man är stark måste man också vara snäll.

Jan Zetterdahl berättar att det finns ett nära samarbete mellan de olika landstingen, och allra tätast är det mellan de tre stora – Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

– Vi står tillsammans för 60 procent av landstingens befolkningsunderlag och det gäller att vi använder vår kraft på ett klokt sätt, säger han.

Men även om it-direktörerna pratar ihop sig – hur får ni med er personalen ute i verksamheten?

– Vi har inte frälst och omvänt alla – det finns många starka profiler ute i vården. Jag är mycket ute och berättar om vad vi gör. Det är också i mycket en ledningsfråga lokalt ute i vården att få med de anställda, säger Jan Zetterdahl.

Fakta

... öppen källkod: ”Jag arbetade med det när jag var på Premiepensionsmyndigheten och det är en bra erfarenhet att ha med sig. Men Stockholms läns landsting har inga planer på att enbart satsa på öppna program just nu. Däremot tror jag att staten kommer att ställa tuffare krav på offentlig förvaltning att undersöka möjligheterna med öppna program i framtiden.”

... medicinteknik:
”Gränserna flyter samman allt mer. Tidigare satt medicintekniker med slutna system men nu har de pc och internetanslutning. I nästa steg är tanken att också slå ihop medicinteknikerna och it-avdelningen.”

... skillnaden mellan privat och offentlig verksamhet:
”Jag har arbetat på bägge håll och kan inte säga att det ena är bättre. Det finns oerhört mycket likheter när det gäller verksamhetsperspektivet. Däremot är landstinget väldigt stort så det är lite som att vända en Atlantångare.”

Namn: Jan Zetterdahl.

Yrke:
It-direktör på Stockholms läns landsting.

Karriär:
Arbetade på riksdagens it-avdelning i elva år, på slutet som it-chef. Har varit vice vd på Cygate fem år, ansvarig för global börsdrift på OMX i två år, it-chef på PPM i tre år.

Ålder:
45 år.

Familj:
Gift, fyra barn.

Bor:
Sigtuna.

Fritidsintressen:
Barnens idrottsaktiviteter, skidåkning och båtliv.

Favoritmat:
Vällagad husmanskost.

Favoritdryck:
Vatten och gott rödvin.

På nattduksbordet:
Mons Kallentoft – Höstoffer.