19 dagar senare än utlovat har nu E-delegationen lagt fram sitt hett efterlängtade betänkande där en strategi för myndigheternas e-förvaltning presenteras. Målet är en förvaltning som drivs av hela samhällets behov snarare än myndighetsintern effektivisering eller förenkling för enskilda. Medborgare och företag ses som medverkande i utvecklingen snarare än passiva kunder.

– Vi kallar det den tredje generationens e-förvaltning, säger Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket och ordförande i E-delegationen.

Med den nya strategin vill E-delegationen alltså bredda målen och bjuda in andra aktörer för att utveckla e-tjänster tillsammans med myndigheterna. Med en standardiserad informationshantering är tanken att framtidens tjänster ska byggas i enkla moduler som kan återanvändas och kombineras på olika sätt. E-delegationen drar paralleller till webbvärldens mashups, där olika tjänster knyts ihop till nya i ett slags legobyggande.

– Vi vill öppna för nya affärsidéer och mer samverkan mellan olika aktörer, säger förvaltningsminister Mats Odell, KD.


E-delegationens ordförande Mats Sjöstrand med förvaltningsminister Mats Odell.


För att nå målen föreslås en organisation där fyra myndigheter får ansvar för utvecklingen och blir kontaktpunkt i var sin sektor. Bolagsverket för e-tjänster som rör företag och företagande, Skatteverket för privatpersoner, Lantmäteriet för geografisk information och fastighetsdata och Transportstyrelsen för fordon och förare. De fyra myndigheterna ska också stå för bastjänster för informationsförsörjning, det vill säga register med grunddata inom varje sektor.

Knäckfrågan för en e-förvaltning som inte drivs av den enskilda myndighetens rationaliseringsagenda är finansieringen. I dag hamnar projekt där nyttan ligger hos tredje part eller hos samhället i stort långt ner på prioritetslistan.

Därför föreslår E-delegationen att regeringen avsätter en del av Vinnovas forsknings- och utvecklingsmedel för strategiska e-förvaltningsprojekt.

– Med Vinnovapengarna kan vi få driv i projekt där nyttan tillfaller tredje part, säger Magnus Enzell, kansliråd och expert i E-delegationen.

I övrigt ska hela arbetet drivas inom myndigheternas befintliga budgetar.

– Vi begär inga mer pengar, säger Mats Sjöstrand.

Stragegin är uppdelad i delmål med slutpunkt 2014. E-delegationen, som nu går från att vara en utredning till att bli en operativ styrenhet, ska avrapportera till finansdepartementet var sjätte månad. Trots att förvaltningsministerns ursprungliga mål – världens bästa e-förvaltning 2010 – skjutits framåt är Mats Odell nöjd med E-delegationens arbete så här långt.

– Det här är ett stort steg på vägen. Det är en djärv strategi, men realistisk. Tidsplanen är också realistisk, även om den kräver mycket av myndigheterna.

Fakta

  • Fler myndigheter ska dela på verksamhetsstöd som ekonomi- och personalfunktioner. Det beräknas kunna spara en miljard kronor per år. Skatteverket och Rikspolisstyrelsen blir pilotmyndigheter.
  • Öppna standarder ska vara förstahandsval när e-tjänster utvecklas.
  • Öppen källkod ska alltid övervägas.
  • Nya forum på nätet ska fånga upp behov och öppna för diskussioner.
  • Expertgrupper inom bland annat it-arkitektur och juridik inrättas.
  • Tävlingar anordnas för att öka innovationsgraden. Exempelvis en tävling där målet är att utse den tredjepartsaktör som bäst har använt en offentlig e-tjänst för vidareutnyttjande.