– Sharepoint hanterar allt från wikier och arbetsflöden till bloggar och beslutsstöd. Det är en av mina favoritprodukter i hela vårt utbud, säger Microsofts vd Steve Ballmer i samband med lanseringen av Sharepoint 2010.

Under veckans Sharepoint Conference 2009 i Las Vegas får de närmare 8 000 deltagarna en rejäl genomgång av alla nyheter i den nya samarbetsplattformen. Här finns nya funktioner som ska göra det lättare att jobba med Officedokument i webbläsaren via Sharepoint. Tanken är att att det inte ska märkas någon skillnad om Sharepoint driftas i molnet eller i företagets egen serverhall.

En viktig komponent för att göra det möjligt är Sharepoint Workplace Client som är en omarbetad version av Groove, ett program som tidigare såldes helt separat. Här finns funktioner som gör det möjligt för användarna att både granska och redigera material oavsett om det ligger i molnet eller på lokala servrar.


Gränssnittet i Sharepoint 2010.

Det innebär att man direkt via Sharepoint exempelvis kan göra information från ett SAP-system tillgängligt för en samarbetspartner. Informationen kan redigeras lokalt och därefter synkas tillbaka till SAP-systemet. Arbetssättet skiljer sig från den tidigare versionen där man bara kunde titta på material i webbläsaren.

Ytterligare en ny funktion som förenklar för dem som inte nöjer sig med att jobba i webbläsaren är Workspace Offline som alltså gör Sharepoint tillgängligt även om man inte kommer ut på nätet.

Sharepoint 2010 kommer att få utökat stöd för ljud och bild samt givetvis Silverlight, Microsofts konkurrent till Adobes Flash för tyngre webbapplikationer.

Mats Stuhrman, Sogetis expert på Microsofts grupprogram, tycker att det finns en del intressanta nyheter i version 2010.

– Att användaren kan ta med sig data offline, även sådant som resursplanering och liknande, tror jag många kommer att uppskatta. Sedan tillkommer det ett antal förbättringar för sociala nätverk. Det underlättar kunskapsdelning och samarbete på företag, säger Mats Stuhrman.

Produkten ska säljas både i en serverversion som företag kan installera lokalt och som en tjänst från Microsoft eller olika konsultbolag.

Enligt de uppgifter som Microsoft gått ut med ska Sharepoint Server vara ett av företagets viktigaste tillväxtområden med en ökning på 20 procent under det senaste året.

Men Microsoft kan inte räkna med att alla kunder ska haka på den nya versionen redan från start.

– Min största nuvarande kund, ett stort amerikanskt företag, har precis gått över till XP och Office 2007. Det känns som de stora företagen alltid ligger ett steg efter. Där råder försiktighetsprincipen – andra får testa klart innan man drar igång, säger Lasse Ståhl, Officekonsult på Stexar.

Fakta

  • Sharepoint ingår i Microsofts Officedivision tillsammans med Exchange, Project och Visio som alla är på gång i nya versioner.
  • Både Sharepoint Server 2010 och Office 2010 kommer i publika betaversioner i november. De färdiga versionen dröjer en bit in på nästa år.