Antalet som sexsurfar någon gång har ökat från 3 procent 2003 till 17 procent nu. Det visar en undersökning från World Internet Institute.

28 procent av männen sexsurfar vilket är betydligt mer än kvinnorna där 7 procent uppger att de gör det.

Fler män är också regelbundna användare – av dem som uppsöker sexsajter gör 54 procent av männen det någon gång i veckan jämfört med 31 procent av kvinnorna.

Samtidigt ökar de regelbundna surfarna mycket lite. Det handlar om 4 procent av svenskarna och det är bara en procentenhets ökning sedan 2003.

Det finns också stora skillnader i olika åldersgrupper. En tredjedel av sexsurfarna är mellan 25 och 31 medan bara en tiondel är i åldern 51–64 år.

I ett internationellt perspektiv är dock svenskar måttliga sexsurfare. Av 12 undersökta länder hamnade Sverige sist medan Tjeckien låg i topp 2007.