Så sent som i augusti sa justitieministern i riksdagen att en proposition om lagring av trafikdata läggs fram under hösten. I slutet av september kom ett nytt besked - ingen proposition kommer före årsskiftet. Detta trots att EU-kommissionen dragit Sverige inför domstol för att inte ha infört lagen, som bygger på ett EG-direktiv.

Igår bekräftade så Beatrice Ask att regeringen skjuter upp den kontroversiella lagen till efter valet 2010.

– Vi har meddelat EU-kommissionen att vi behöver mer tid. Det är komplicerade frågor, säger Beatrice Ask till TT.

Enligt ursprungsdirektivet, framarbetat i EU under starka påtryckningar från den socialdemokratiska justitieministern Thomas Bodström, skulle medlemsländerna ha infört lagen redan i september 2007.

Justitieministerns besked garanterar inte bara att Sverige kommer att fällas i EG-domstolen, det gör det också högst troligt att Sverige tvingas betala skadestånd i mångmiljonklassen. Det minsta möjliga skadeståndet är på 27 miljoner kronor, men sannolikt kommer det röra sig om större summor än så.

Fakta

Trafikdatalagen, även kallad loggningslagen, innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna, för att kunna lämnas ut till brottbekämpande myndigheter.

Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.