Rekommendationer som att offentlig sektor skulle vinna på att enbart använda sig av öppen källkod och att öppen källkod och öppna standarder aktivt ska stödas har fått Microsofts partnerförening i Sverige att gå i taket.

Anledningen är att det står med i den rapport som ska ligga till underlag för ett av de största mötena under det svenska ordförandeskapetåret.

Mötet äger rum i Visby den 9–10 november och handlar om den framtida it-agendan i EU.

Det är näringsdepartementet som beställt rapporten.

– Jag hoppas verkligen man ger den här rapporten en sekundär betydelse under diskussionerna, säger Valentino Berti, ordförande i Microsofts partnerförening i Sverige.

– Vi anser att det är en partsinlaga – rapporten är helt enkelt inte objektiv. Öppen källkods-lobbyisterna har gjort ett bra jobb.

I ett brev till Åsa Torstensson protesterar därför partnerföreningen mot slutsatserna och rekommendationerna i rapporten.

Om offentlig sektor gick över till att enbart använda öppen källkod skulle det skapa kaos i näringslivet. Det skulle skada både it-industrin och den offentliga it-verksamheten enligt partnerföreningen och Valentino Berti framhåller att trots att det statliga ramavtalet för mjukvara innehåller även öppna program står köpen av dem enbart för en procent.

Valentino Berti pekar på att Google finns representerat bland dem som bidragit till rapporten.

– Var finns IBM, Oracle, Microsoft? Google är ju konkurrent till Microsoft – ska verkligen bara den ena sidan få sin röst hörd.

Samtidigt poängterar han att föreningen inte alls är emot öppen källkod som sådan.

– Många av medlemmarna sysslar med öppen källkod också. Vi har inga ideologiska tankar kring det här – vi är helt enkelt affärsmässiga och anpassar oss efter det som kunderna vill ha, säger Valentino Berti.

Han anser att okunskapen bland EU-politikerna banar väg för öppen källkod.

– De flesta har väldigt lite kunskap om it och det lämnar stort utrymme för några få som driver öppen källkod på ideologisk basis. Det är en demokratisk fara att ett fåtal tyckare kan få så stort inflytande.

Fakta

  • Det som oroar Microsofts partnerförening är att näringsdepartementets rapport inför EU-mötet i Visby för fram tanken att myndigheterna enbart skulle använda sig av öppna program:
  • ”Mer likvärdiga konkurrensvillkor på programmarknaden skulle kunna uppnås genom krav på enbart öppen källkod i offentliga upphandlingar”, står det i rapporten.