9–10 november 2009: EU-mötet ”Creating impact for an Eunion 2015” äger rum i Visby. Mötet är den formella startpunkten för arbetet att formulera EUs nya it-politiska mål.

25–28 maj 2010: EU-kommissionen tar beslut om de nya it-politiska målen och presenterar dem på en it-mässa i Amsterdam.

Juni 2010: EUs alla telekom-ministrar lägger slutligen fast de it-politiska målen i Eunion 2015.