I dag är det möjligt att flytta virtuella maskiner inom en och samma datorhall utan nertid, det vill säga utan avbrott i driften. Om du vill flytta maskinerna mellan ditt företag och ett externt moln blir det genast krångligare.

VMware, som i dag dominerar marknaden för servervirtualisering, är ett av företagen som försöker hitta en lösning på problemet.

– I dag blir det nertid om du vill flytta virtuella maskiner över längre avstånd. Vi jobbar på Long distance Vmotion, som innebär att du kan flytta virtuella maskiner mellan din egen datorhall och en extern molnleverantör. Tanken är att arbetslasten ska kunna vandra över till någon som har kapacitet, säger Fredrik Rynger, teknisk evangelist på VMware.

För att det ska vara möjligt att över huvud taget flytta virtuella maskiner mellan olika moln måste arbetslasterna vara i ett format som stöds av de olika virtualiseringsplattformarna. Open virtualization format, ovf, är en öppen standard som stöds av många aktörer, bland andra VMware, Microsoft och Citrix.

– Det innebär att du i dag kan flytta en virtuell maskin genom att exempelvis skicka den över webben eller gå med den i ett usb-minne till molnleverantören.

De krav användaren har på hur den virtuella arbetslasten ska hanteras skrivs in i ett servicenivåavtal, sla, i ovf-formatet.

Sedan ser den aktuella plattformen automatiskt till att uppfylla kraven.

När kan vi flytta de virtuella arbetslasterna till ett externt moln med ett enkelt knapptryck, helt utan nertid?

– Det vet jag inte, men vi är till 90 procent framme vid knappen. Det är virtualiseringen i grunden som möjliggör det hela, säger Fredrik Rynger.

Fakta

Databehandling i molnet, cloud computing på engelska, innebär att dynamiskt skalbara resurser, till exempel servrar, erbjuds som en tjänst via internet.

Begreppet innefattar mjukvara som tjänst, plattform som tjänst, infrastruktur som tjänst och annan teknik som använder internet för att tillgodose slutanvändarnas it-behov.

Molnet har länge använts som en metafor för internet. Orsaken är att internet ofta ritas som ett moln i schematiska ritningar av datornätverk.