De flesta som för några år sedan satsade på bredband via elnätet är inte längre intresserade. Men 2009 träder den nya lagen om mätvärdesinsamling i kraft och då måste elbolagen installera automatiska elmätare som kan fjärravläsas hos alla sina kunder. Därmed har tanken på bredband i elnätet återuppstått på olika håll.

Ett antal energibolag håller nu under hösten på att dra igång projekt med bredband via elnätet.

– Ett antal elföretag bygger upp projekt kring elnätskommunikation, men det är för tidigt att presentera satsningen, säger Stefan Montin, programansvarig på forskningsinstitutet Elforsk.

Linköping och Västervik
Tekniska Verken i Linköping och Västerviks Kraft har redan börjat. Just nu testar de nya elmätare i kombination med bredband. Tekniska Verken har 90 000 hushåll som kunder i Linköping och Katrineholm.

– Det är ganska många vi ska ut till med ny utrustning. När vi ändå ska ut vill vi också hitta någon annan nytta. Det nya kraven för elmätaravläsare kostar en ofantlig massa miljoner kronor. Om man bara lägger på några extra miljoner får man dessutom bredband, så vi vill testa om tekniken fungerar, säger Stefan Jakobsson, projektledare på Tekniska Verken.

Västerviks Kraft har precis avslutat ett pilotprojekt, som nu körs vidare.

– Det finns potential och det är klart intressant att genomföra. Med mätaravläsningen kan det vara värt det. Jag håller på att analysera pilotprojektet just nu, säger Mee Särneroth, ansvarig för stadsnätet i Västervik.

En orsak till att några av de tidigare bredbandsprojekten lagts ned är att kapaciteten var för liten i kombination med att tekniken var för dyr.

– Tekniken har utvecklats och vi har lärt oss hur den ska tillämpas. Men visst det är fortfarande dyrt, säger Mee Särneroth.

Jagar mervärden
I dag ligger styckepriset på utrustning och system högt.

– Det är relativt få beställare än så länge. Men om alla hushålls mätare ska bytas ut och man väljer det här är det en helt annan sak. Och det är inte bara i Sverige som mätarna ska bytas, säger Mee Särneroth.

På Elforsk har man räknat på lönsamheten med bredband i elnätet.

– Kan man hänga på andra tjänster, som mätvärden, påverkar det positivt. Men elnätskommunikation står på egna ben även utan andra tjänster. Som med andra bredbandstekniker hänger det mycket på vilken marknadspenetration man får, säger Stefan Montin, och tillägger att det är viktigt att marknaden lossnar även i andra länder än Sverige.

– Det börjar växa fram större beställningar i vissa länder i Europa och i övriga delar av världen. Exempelvis har Hongkong visat intresse, säger Stefan Montin.

Enligt honom är elbranschen en konservativ bransch som måste övertygas om att tekniken fungerar.

Ett av de stora problemen med bredband i elnätet har hela tiden varit att det ännu inte finns några standarder kring tekniken. Det stoppar upp den tekniska utvecklingen.

– Det krävs investeringar, men vi vill inte satsa stort innan det finns standarder, säger Mee Särneroth.
På Tekniska Verken resonerar man på samma sätt.

Fakta

2009 träder en ny lag om elmätaravläsning i kraft.
Inför ändringen testar Tekniska Verken i Linköping automatisk mätvärdesavläsning i 48 villor. Tio av dessa har dessutom fått internetuppkoppling via elnätet. Syftet är att utvärdera om det i samband med installation av nya mätare är intressant att i tillägg ge kunderna bredband via elnätet.
Västerviks Kraft har haft ett pilotprojekt med bredband via elnätet. 60 hushåll deltog. Pilotprojektet finansierades delvis med EU-medel. Nu körs projektet vidare med pilotkunderna och utan EU-medel.
I bägge projekten delar deltagarna på 10 Mbit/s. Nu väntar man bara på att tillverkaren av utrustning ska börja erbjuda 100 Mbit/s.