Statligt ägda Teracom har satsat stora resurser de senaste åren för att ta fler affärer på bredbandsmarknaden. Från att ha varit starka på dsl-accesser - Teracom fick 800 miljoner kronor av det statliga bredbandsstödet för att bygga dsl-nät - skulle bolaget också utmana på marknaden för fastighetsnät.

– Com Hem med sina 1,8 miljoner anslutna hushåll är förstås dem vi utmanar. Tillväxten de närmaste åren finns på fastighetsnät och på dsl, sa vd Crister Fritzson till CS i juni 2007.

Men satsningen, som skulle säkra Teracoms lönsamhet när kassakon Boxer mättats, misslyckades. Trots en räckvidd på 650 000 hushåll och 80 000 företag i ett 50-tal kommuner, och en omsättning på runt 200 miljoner kronor om året, blev verksamheten aldrig något annat än en förlustaffär.

Första steget mot Teracoms sorti på bredbandsmarknaden togs i januari i år när hela bredbandsverksamheten bröts ut i ett nytt bolag, Comet Networks. Det sista togs i september, när Comet Networks såldes till Göteborgsbaserade operatören CSIT. Billigt. Väldigt billigt.

Av Teracoms senaste delårsrapport framgår det att CSIT betalade en enda krona för Comet Networks.

– Det stämmer att Comet Networks blev sålt för en krona, men CSIT tar samtidigt över avtal för leverans så det ligger stora kostnader i affären framöver. Det är inte så att de tar över en verksamhet som de direkt börjar tjäna pengar på, säger Lennart Ivarsson, informationsdirektör på Teracom.

Enligt honom var Comet Networks ute till öppen försäljning, men i slutändan var det CSIT som ansågs "bäst lämpad" att ta över verksamheten.

– Vi har hela tiden sagt att det behövs samarbeten eller samgåenden för att få bredbandsaffärerna lönsamma. Vi har inte lyckats nå den penetration som krävs för att uppnå lönsamhet, säger Lennart Ivarsson.

Teracoms ackumulerade förluster för bredbandsverksamheten uppgår enligt delårsrapporten till 66 miljoner kronor, pengar "i sjön" som nu skrivs av från Teracoms resultat.

I det som såldes med Comet Networks ingår accessnät byggda med dsl- eller fiberteknik, men inte Teracoms eget stomnät.

Fakta

Bredbandsverksamheten är det andra affärsområdet som Teracom ger upp i år. I januari lades satsningen på digitala skyltar ner, en satsning som också den tidigare spåtts ge stor tillväxt.