Riksdagsledamoten Gustav Fridolin, mp, ställer sig bakom dem som bekämpar möjligheten att ta patent på mjukvara. Han anser att patent på mjukvara hämmar den tekniska utvecklingen och hänvisar till amerikanska och europeiska studier, som, enligt honom, visar att det är ett faktum.

I motionen skriver Gustav Fridolin att patenterbarhet i första hand hotar mindre programföretag.

Hot mot de små
– Det är en stor fråga som framför allt missgynnar små företag med nya idéer, men möjligheten att ta patent på program hindrar även en del större företag. Problemet är att man tar patent på problemställningen i stället för på lösningen, säger Johan Schiff, som arbetat fram motionen tillsammans med Gustav Fridolin.

Även miljöpartisterna Barbro Feltzig och Ingegerd Saarinen skriver en motion om att mjukvarupatent bör stoppas. Går patentförslaget igenom skulle det, enligt dem, betyda att ett patent Amazon har på så kallad One click shopping skulle gälla i Europaoch göra praktiskt taget alla andra e-handelsbutiker olagliga .

De anser också att möjligheten att ta patent skulle skapa hinder för programmerare, som då hela tiden måste kontrollera att den kod de skriver inte redan är patenterad.

Fakta

Miljöpartisterna vill att regeringen ska verka för att databehandling inte ska uppfattas som ett område som det går att ta patent på. I dag skyddas program av upphovsrätten, men enligt ett EU-förslag ska de i stället kunna skyddas med patent. Det har röstats om förslaget i både EU-parlamentet och EUs ministerråd.
Förslag och omröstningar har väckt debatt och starka känslor. Patentmotståndare, som framför allt är öppen källkodsförespråkare, har demonstrerat i Bryssel och omröstningarna har flera gånger skjutits på framtiden.