– Om man hårdrar det så anses ibland arkitekter rädda för agila utvecklingsmetoder för att de saknar struktur. Agilister anses rädda för struktur, eftersom det begränsar innnovationen i utvecklingen.

Det är Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft med bakgrund i arkitektlägret, som sammanfattar motsättningarna mellan utvecklare som förespråkar agil utveckling respektive arkitekter.

Han menar att motsättningarna beror på hur man ser på begreppet arkitektur.

– I ett agilt synsätt ser man arkitektur som något som byggs upp från botten och skapas under utvecklingens gång. Arkitekter ser mer arkitektur som något som skapas från början där du sen fyller på med lösningar, säger han.

Flera av de experter på området som CS har pratat med framhåller att det inte är någon motsättning mellan metoderna i sig. Problemen uppstår när arkitekter och agila utvecklare ska arbeta tillsammans. Ibland kan motsättningarna uppstå då arkitekten tar på sig en för bred roll.

Joakim Holm är agil utvecklare och coach på konsultbolaget Adaptiv.

– De som fått en etikett som arkitekter missuppfattar lätt sin roll och hamnar i en polisiär ”top down”-verksamhet där de förespråkar märkliga standarder eller sätt att jobba. Det är av välvilja, men när man gör det så trycker man tillbaka innovation, säger han.

Verksamhetsarkitekten Peter Tallungs, på företaget IRM, instämmer i att åsikterna går isär om hur arkitektarbetet ska bedrivas. Han säger att en arkitekts sätt att arbeta ibland kan ses som gammaldags.

– De ser saker och ting i vattenfall - att man ser hela arbetssättet som en process med steg och milstolpar, och avlämningar mellan milstolparna. Det är ett gammalt synsätt som aldrig har fungerat, säger han.

Men experterna är överens om att arkitekter behövs i någon form. Speciellt viktigt blir det i stora projekt.

Lennart Eriksson är enterprisearkitekt på egna bolaget Onroute, och jobbar just nu på Europanivå med att ta fram standarder för svenska sjukvården. I sådana stora projekt måste det finnas ett arkitekttänk annars blir det problem.

– Vi måste titta på saker i förväg. Alla kan inte bygga som de vill, och sen träffas vi och allt passar. Det kommer aldrig att inträffa.
Eftersom stora projekt ofta tar lång tid att utveckla blir det extra viktigt att hålla sig till den förutbestämda vägen.

– Det kan vara löptider på tio år från idé till färdig produkt. Då måste vi komma överens om några saker och hålla oss till dem när vi bygger system.

Daniel Akenine tror att lösningen kan ligga i mer samarbete och bättre kommunikation mellan grupperna.

– Det handlar om hur vi kan samarbeta bättre. De båda sidorna har utvecklats var för sig och det är dags för dem att sammanstråla.

Fakta

Nyligen anordnade IASA, DSDM och Agile Sweden vad många kallar den första debatten om IT-arkitektur och agil utvecklingsmetodik. På grund av det stora inresset säger Daniel Akenine, som modererade debatten, att IASA Sweden kommer att fortsätta att jobba för att lyfta frågan.