Dels tillhör myndigheternas rådata ytterst medborgarna, inte myndigheterna själva, menar han. Dels har samhället i stort så oerhört mycket att vinna på att göra det lättare för utvecklare att använda myndighetsdata.

– Jag tror att det skulle bli en explosion av nya tjänster, säger Ted Valentin.

CS får tag i honom mitt i de mest intensiva förberedelserna inför 24 Hour Businesscamp, Ted Valentins eget evenemang där internetentreprenörer strålar samman utvecklar nya affärsidéer under ett enda intensivt dygn.

Ted Valentin är också känd för att ha utvecklat en en lång rad nya internettjänster där Googles avgiftsfria kartdata är den gemensamma faktorn. Jobbkartan, Studentrabattkartan och Vintagekartan är ett par exempel. Ett flertal av Ted Valentins tjänster använder sig också av olika typer av data från myndigheter.

Han vet mer än de flesta om hur det är att tampas med trilskande myndigheter som inte vill släppa ifrån sig från sina rådata till utvecklare.

Som CS berättade tidigare i veckan ligger Sverige i botten i EU när det gäller att göra rådata från myndighetsdatabaser tillgängligt för fristående utvecklare, enligt branschorganisationen PSI Alliance.

Ted Valentin berättar exempelvis hur han slitit med att få loss data till sin tjänst Exjobbtips.se, där studenter kan göra ämnesvisa sökningar bland exjobbförslag från olika företag. Rådata till tjänsten kommer från Verket för högskoleservice, VHS.

– Där fick jag efter flera med möten först besked av VHS att det var okej att använda de här uppgifterna i min tjänst. Sedan fick jag ett mejl från VHS förvaltningsgrupp som beordrade mig att ta bort uppgifterna igen och att jag bara fick använda de tio senaste registerposterna. Jag tror jag är uppe i en korrespondans på över 90 mejl med VHS i den här frågan, säger Ted Valentin.

För att kunna hålla igång tjänsten har han nu tvingats övergå till att använda sig av en knölig omväg till informationen, ett program som automatiskt tankar ner registeruppgifterna direkt från VHS webbsajt.

– Nu är vi osams VHS och jag, konstaterar Ted Valentin.

En källa till konflikten kan vara att VHS har en egen exjobbtjänst som enligt Ted Valentin inte fungerar särskilt bra. När CS går in och testar VHS egen tjänst Nationella Exjobbspoolen fungerar den över huvud taget inte.

Det är ett av många exempel på slöseri med resurser, anser Ted Valentin.

– Staten lägger ner miljoner på att ta fram egna tjänster trots att andra utvecklare oftast kan ta fram bättre tjänster gratis, säger Ted Valentin.

Även när det gäller Ted Valentins tjänst Jobbkartan har det varit problem med får loss myndighetsdata. Tjänsten, som bland annat används för att hitta lediga jobb i närheten av där man bor, använder bland annat data från Arbetsförmedlingens Platsjournal.

Precis som i fallet med VHS uppger Ted Valentin att han tvingas skrapa loss informationen direkt från Arbetsförmedlingens sajt.

I de flesta länder är konflikterna kring tillgången på myndighetsdata extra intensiv när det gäller just kartdata. Så även i Sverige, där många utvecklare vittnar om svårigheterna att få tillgång till kartdata från Lantmäteriet till rimliga ekonomiska villkor.

Om man vill ha en bild av vilken betydelse fri myndighetsdata har för att stimulera utvecklingen av nya tjänster kan tillgången till fri kartdata användas som ett belysande exempel, menar Ted Valentin.

– När Google Maps släpptes och utvecklarna fick tillgång till gratis kartdata gav det upphov till massor av nya tjänster baserade på position, konstaterar Ted Valentin.