Konkurrens på bredbandsmarknaden hellre än statlig reglering för nätneutralitet. Det var huvudbudskapet när Mattias Viklund, enhetschef på PTS, på onsdagen presenterade huvuddragen i myndighetens öppenhetsutredning.

I huvudsak ser PTS inga stora problem med nätneutraliteten i Sverige och förespråkar därför en mycket försiktig hållning till statliga krav på operatörerna.

Men myndigheten lyfter ändå fram tre områden där det finns anledning att se upp. Ett av dem är att en operatör kan börja prioritera trafik från tjänster företaget har avtal med på bekostnad av konkurrenterna. Det skulle till exempel kunna innebära att Bredbandsbolaget, som backar upp filmtjänsten Voddler, gör denna bättre tillgänglig än andra som visar strömmande video.

Samtidigt betonar Mattias Viklund att det på den svenska marknaden är ett hypotetiskt scenario.

– Vi har inte funnit ett faktiskt problem. Få kunder klagar på att de inte får tillgång, men vi vill ändå belysa det som ett potentiellt allvarligt problem.

De preliminära slutsatserna presenterades under Näringsdepartementets seminarium om nätneutralitet och öppna nät på onsdagseftermiddagen. Den slutgiltiga rapporten ska överlämnas till regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson den 30 november.

Fungerande konkurrens mellan bredbandsföretag tror PTS är den bästa medicinen mot att operatörer börjar diskriminera tjänster och därmed strypa eller filtrera kundernas uppkoppling. Men det kräver att kunderna kan ta informerade beslut och är beredda att överge den internetleverantör som säljer stympade uppkopplingar.

– Vi kan inte luta oss tillbaka bara för att vi har en fungerande konkurrens. Det kan finnas saker som gör att kunderna ändå inte byter leverantör. De kan helt enkelt vara valtrötta, alltså trötta på att välja bredband, telefoni med mera.

På plats i Rosenbad fanns inte bara företrädare för myndigheter och kommersiella aktörer utan även Juliagruppen, en ideell sammanslutning som arbetar för öppenhet på nätet. Karin Ajaxon från Juliagruppen vill se en bredbandsmärkning som visar hur en operatör lever upp till öppenhetskriterierna.

– Det behövs transparens, att kunderna kan se vad operatören håller på med. Det är oerhört viktigt för att kunderna ska kunna agera, säger hon.

Diskriminering av datatrafik skulle vara ett problem inte bara för slutanvändaren utan även för aktörer som vill lansera sina egna tjänster på nätet. Att vem som helst kan nå ut till hela internet, så länge man betalar sin egen bandbreddskostnad, ses ofta som en av internets grundläggande principer. PTS betonar risken för att bristande öppenhet kan ge ökade etableringskostnader, vilket innebär en tröskel för aktörer som lanserar produkter eller tjänster.