Stockholms stad konsoliderar all lokal it-drift och lägger ut den på Volvo IT. Samtliga 45 000 datorer ute i verksamheterna i Stockholms stad ska bytas ut mot nya burkar från Dell och drift och support tas över av Volvo IT. Tanken är att det ska leda till lägre kostnader för kommunen, samt en mer enhetlig och modern it-miljö.

Men ute i stadens skolor växer oron för hur jätteprojektet kommer att påverka verksamheten. Den ekonomiska ersättning för de datorer – genomgående ny utrustning – som Volvo IT kommer och hämtar går till staden, inte till de enskilda skolorna som köpt in utrustningen.

– Vi har gjort stora it-investeringar som vi blir vi av med utan att få något för det. Det känns ganska kymigt, säger Monica Söderberg, rektor för Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan.

Hon är allvarligt bekymrad över ekonomin.

– Våra kostnader för it kommer att öka ganska radikalt. Det avtal som finns med Volvo IT är oförmånligt för oss, säger hon.

Enligt Monica Söderbergs beräkningar innebär outsourcingaffären att den årliga it-kostnaden för hennes skolor ökar från 600 000 kronor om året till 950 000 kronor om året.

– Och vi har inte möjlighet att utöka med fler personaldatorer, vilket jag hade hoppats kunna göra, säger Monica Söderberg.


Förlorar pengar. "Vi har gjort stora it-investeringar som vi blir vi av med utan att få något för det", säger Monica Söderberg, rektor för Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan.

Engelbrektsskolan upplever liknande problem.

– Det jag oroar mig mest över är att supporten finns i Göteborg. Vi ska så småningom avhända oss alla våra it-tekniker och jag är väldigt orolig för hur det ska fungera i praktiken, säger rektorn Sören Hedlund.

Anette Holm, it-direktör för Stockholms stad, anser att behovet av support inte kommer att vara lika omfattande som i dag när plattformen blir densamma i alla skolor. När det gäller påståendena om ökade kostnader säger hon att hon inte har inblick i enskilda skolors ekonomi.

– Jag vet inte heller om de gör rättvisande jämförelser – vi har flera typer av kostnader som har att göra med dels den nya it-miljön att göra, dels förändringar som vi skulle ha gjort även om vi inte hade bytt it-miljö. Vi har också engångskostnader som har med etableringen att göra, säger hon.

– Övergångsvis har vi kostnader för både den gamla lösningen och den nya, men på sikt kommer det att bli billigare för kommunen. Hur det blir på den enskilda skolan kan jag inte svara på, det beror helt på vilken standard de har valt att ha på sin it-miljö i dag, fortsätter Anette Holm.

Fakta

  • Volvo IT har i uppdrag att byta ut ungefär 45 000 datorer i Stockholms stad. Utbytet ska vara helt klart i slutet av 2011. Samtliga skolor ska dock ha kommit igång med de nya datorerna redan till den sista juli nästa år.
  • Totalt sett påverkas 80 000 skolelever.
  • Skolorna kan välja mellan ett antal olika datorer och tillbehör från Dell, allt från väldigt enkla paket till mer avancerade varianter.