I en artikel på debattsajten Newsmill avslöjar it-minister Åsa Torstensson de viktigaste dragen i regeringens bredbandsstrategi som presenteras senare idag.

Hon poängterar att det krävs en basnivå för att alla ska kunna delta i informationssamhället. Därför har regeringen satt upp ett mål om att 90 procent av svenskarna ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

Till 2015 ska 40 procent av svenskarna ha tillgång till den hastigheten.

”Förutom telefoni behövs en tillräcklig uppkoppling mot internet, inte minst för att medborgare ska ha fullgod tillgång till olika samhällstjänster på nätet. Den grundläggande nivån för ett funktionellt tillträde till Internet, som idag är 20 kbit/sek, behöver därför ses över" skriver it-ministern.

Åsa Torstensson skriver också att målet är att kunna koppla upp sig var som helst och när som helst.

I sitt debattinlägg lägger it-ministern huvudansvaret för att hela landet får snabbt bredband på marknaden och skriver:

”Mitt budskap är tydligt. Det är aktörerna på marknaden som ska driva utvecklingen framåt. Den dynamik och innovationskraft som finns på marknaden ska tas tillvara och stimuleras. Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i hela landet."