Den 1 december 2009 blir det fritt fram för Försvarets Radioanstalt att inleda signalspaning på internettrafik som passerar Sveriges gränser. Nya uppgifter visar att det kommer påverka mängder av svenska storbolag och mediaföretag, men även myndigheter och statliga verk.

53 procent av de 30 största företagen på Stockholmsbörsen har sina e-postservrar placerade i andra länder än Sverige. Dagligen strömmar därmed mängder med korrespondens, både intern och extern, över de gränser där FRA ska få sätta in sina spaningspunkter.

Medieföretagen är inte mycket bättre. Av 24 granskade bolag har 44 procent e-postservrar utomlands. Det visar siffror från Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har granskat säkerheten i domännamnssystemet.

En trolig förklaring är att mejlen skickas via en tredjepartsleverantör som filtrerar bort virus och skräppost. Börsföretag med internationell verksamhet kan också ha centralt it-stöd i ett annat land.

Vanligast är att servrarna står i andra EU-länder, men i vissa fall står de i USA eller i Kanada.

Även om mejlets sändare och mottagare sitter i samma kvarter skickats det till utlandet, kontrolleras för att sedan återvända. Det blir därför närmast omöjligt att avgöra om det rör sig om intern svensk trafik eller utländsk.

Något förvånande har andelen som uppfyller kriterierna för FRA-spaning ökat sedan i fjol. Däremot är andelen lägre än den var 2007.

Inom bank och försäkring har fyra av tio företag servrar utomlands.

Men det är inte bara den privata sektorn som låter e-posten gå över landsgränsen. Tre av tio kommuner – och lika många statliga bolag, använder samma upplägg. Därmed hamnar de inte bara i FRAs nät, utan riskerar även avlyssning från andra länders underrättelsetjänster.

Landstingen är den enda kategori där samtliga servrar ligger i Sverige. Värt att notera är att internetleverantörer, som sköter e-posthantering åt mängder av privatpersoner, till 76 procent har systemen i Sverige.

Fakta

Av de undersökta domänerna har 45 procent stöd för transportskydd, TLS/SSL. Här är dock storföretagen, bankerna och mediabolagen bättre än genomsnittet. 59 procent av de största börsbolagen har infört tekniken, vilket kan jämföras med 38 procent av landstingen.