Efter en lång nattlig förhandling enades Europaparlamentet och ministerrådet om att godkänna telekompaketet. Den sista stötestenen, vilken prövning som ska krävas för att en internetanvändare ska kunna stängas av, var frågan som delade parterna in i det sista.

Resultatet blev en kompromiss. Den slutgiltiga texten innehåller en formulering om att ingen ska stängas av från nätet utan att detta föregås av en “rättvis och opartisk” process. Däremot nämns ingenting uttryckligen om ett domstolsbeslut, vilket det gjorde i ändringsförslaget med nummer 138 som parlamentet röstade igenom i våras.

– Jag är väldigt glad över att vi kommit överens om telekompaketet. Det stärker konkurrensen och konsumentskyddet i Europa, säger ministerrådets ordförande, Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson i ett uttalande.

Hon räknar med att följden blir "fler, bättre och billigare bredbandstjänster samt ett kraftigt stärkt skydd för Europas alla internetanvändare".

Därmed kan telekompaketet godkännas av EUs ministerråd i slutet av november.

Fakta

Detta är den slutgiltiga skrivelsen som Europaparlamentet och ministerrådet kom överens om under natten mot torsdagen:

3a. Measures taken by Member States regarding end-users’ access to or use of services and applications through electronic communications networks shall respect the fundamental rights and freedoms of natural persons, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and general principles of Community law.

Any of these measures regarding end-user’s access to or use of services and applications through electronic communications networks liable to restrict those fundamental rights or freedoms may only be imposed if they are appropriate, proportionate and necessary within a democratic society, and their implementation shall be subject to adequate procedural safeguards in conformity with the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and with general principles of Community law, including effective judicial protection and due process. Accordingly, these measures may only be taken with due respect for the principle of presumption of innocence and the right to privacy. A prior fair and impartial procedure shall be guaranteed, including the right to be heard of the person or persons concerned, subject to the need for appropriate conditions and procedural arrangements in duly substantiated cases of urgency in conformity with European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to an effective and timely judicial review shall be guaranteed.