Programmet har namnet Pulse och riktar sig främst till företag som vill
använda sociala nätverk internt.

Det låter anställda ta fram profiler över var de ska publicera information, exempelvis när det gäller personalens kunskapsområden, statusuppdateringar och meddelanden.

Programmet gör det möjligt att samarbeta kring dokument.
Det demonstrerades nyligen på mässan Enterprise 2.0 i San Francisco och ska lanseras i en begränsad betaversion tidigare nästa år.

Det ska integreras med olika hyrtjänster till en början och därefter lanseras även i en licensversion.

Programmet är ett av flera som innehåller funktioner som liknar sociala nätverk som Facebook och Twitter. Andra aktörer på denna marknad är IBMs Lotus, Socialtext, Jive Software och NewsGator, som är integrerat med Microsofts Sharepoint.

– Pulse representerar nästa generationen av samarbetsverktyg, som innebär att funktioner för samarbete integreras med webben 2.0, säger Gartners analytiker Matt Cain till IDG News.

Integrationen med Wave gör det möjligt att kombinera funktioner från e-postprogram, direktmeddelanden och samarbete.

Det ska även finnas en enhetlig inboxlåda, där meddelanden från olika system kan samlas.

När Pulse blir allmänt tillgängligt ska Novell även utvärdera hur företaget ska arbeta vidare med ett liknande program, Teaming, där en möjlighet är att de båda blir integrerade.