– Felaktiga prisuppgifter har funnits på Telepriskollen under en tid, säger Anna Boström, tillförordnad chef för konsumentfrågor på Post- och telestyrelsen, PTS.

Myndighetens passivitet mot att ingripa mot de bredbandsoperatörer som angett för låga totalpriser för sina abonnemang har retat upp konkurrerande operatörer, bland annat Bahnhofs vd Jon Karlung.

– Vi är väldigt irriterade över att PTS inte gjort något åt problemen. Det här har pågått i omkring ett halvår, säger han.

Telepriskollen.se är något av en officiell rikslikare när det gäller prisjämförelser av svenska tele- och bredbandspriser. Sajten drivs av PTS och Konsumentverket tillsammans. De båda myndigheterna skriver själva på sajten att Telepriskollen ger oberoende och korrekt information och att operatörernas prisuppgifter kontrolleras av PTS.

Sajtens höga trovärdighet visar sig bland annat i att många av de prisjämförelser av tele- och bredbandspriser som förkommer i svensk press ofta baserar sig på prisjämförelser i Telepriskollen.

Men nu visar det sig att Telepriskollens jämförelser innehåller en lång rad kraftigt missvisande prisuppgifter.

På Telepriskollens topplista över de billigaste bredbandsabonnemangen via fiber är alla de bäst placerade prisexemplen felaktiga. I samtliga fall handlar om lokala bredbandsabonnemang via stadsnät där operatören låtit bli att redovisa den månadsavgift till stadsnätet som kunden också måste betala för att kunna använda bredbandsabonnemanget.

Bland de bredbandsabonnemang som lyfts fram som billigast på marknaden märks exempelvis ett fiberabonnemang på 100 Mbit/s i Nordmaling från operatören Bredband2 med en häpnadsväckande låg totalkostnad – 75 kronor per månad. Vad som inte framgår är att kunden också måste betala en stadsnätsavgift på 200 kronor per månad.

De operatörer som inkluderar stadsnätsavgiften i totalpriset hamnar långt ner på Telepriskollens topplista.

Anna Boström på PTS säger att myndigheten nu ska ingripa kraftfullt mot de operatörer som inte tar med stadsnätsavgifter i de prisuppgifter som rapporteras in till Telepriskollen. De abonnemang som har felaktiga prisuppgifter stryks från listan.

– Vi har satt en deadline till den 11 november då felen ska vara åtgärdade, säger hon.

En skriftväxling som CS tagit del av visar att myndigheten känt till de felaktiga prisuppgifterna under lång tid utan att ingripa.

I breven skriver en PTS-tjänsteman att man fram till nu valt ”att gå fram lite försiktigt” mot de bredbandsoperatörer som inte skriver ut totalkostnaden.

– Det finns ingen slackmån för att vänta med att rätta den här typen av felaktiga uppgifter. Självklart måste man ingripa direkt när felen upptäckts. Det är ännu viktigare när det gäller en officiell myndighetstjänst som folk faktiskt litar på, säger Jon Karlung på bredbandsoperatören Bahnhof.

Fakta

Prisjämförelsesajten Telepriskollen.se drivs gemensamt av Post- och telestyrelsen och Konsumentverket. Sajten har enligt egna uppgifter mellan 30 000 och 40 000 besökare per månad.