Magnus Carlsson,
Mediabrick
– Vi försökte bygga alltför avancerade program som vi trodde skulle fungera på de flesta telefoner. Efter månader av optimering tvingades vi till slut inse att det inte gick.

– Vi fick helt enkelt dumpa stöd för storsäljare som Sony Ericsson T610 därför att vår midlet aldrig fungerade bra på den.

Andreas Sjöström,
Sogeti
– Jag tog tillförlitligheten till en viss teknik för given. Lokalt lagrade data får inte gå förlorade i fält. Jag utformade en lösning som först använde externa minneskort som primär lagring av programdatabasen. Det visade sig vara en felaktig utformning eftersom handdatorernas kortläsarfunktionalitet och minneskortens tillförlitlighet inte var hundraprocentiga. Följden blev att data ibland gick förlorat. Efter korrigering och ett smartare användande av minneskorten så rättade jag till felet.

– Läxan av detta misstag är att aldrig ta teknik för given före drift utan att planera för längre och genomgripande fälttester.

Fadi Abbas,
Scalado
– Det värsta jag varit med om är ett projekt som skulle fungera på flera enheter. Med dåvarande erfarenheter, 1998, valde man "det rätta språket" som stöder detta. När projektet var klart fick vi återanpassa det för 14 olika enheter eftersom en enda implementation inte funkade på mer än den enhet man testade på.

– Det var en bra läxa i tidsuppskattning och planering.